În zile diferite, dar în cadrul aceleiași luni, un salariat poate să beneficieze atât de măsura șomajului tehnic, cât și de indemnizația acordată pentru reducerea timpului de lucru, se arată în OUG nr. 02/2022, publicată în Monitorul Oficial. Documentul adoptă procedura acordarii somajului tehnic suportat din bugetul fondului de somaj pentru perioada 20 ianuarie - 31 martie 2022 și aduce și câteva măsuri privind corectarea facturilor eronate emise de operatorii economici ce livrează energie electrică și gaze naturale, țănând cont de măsurile compensatorii din

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

acest domeniu.

Actul normativ, explică Adrian Bența, consultant fiscale, reglementează două proceduri diferite, astfel:

  • a) Acordarea unei indemnizații de șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor sociale, pentru perioada 20 ianuarie 2022 – 31 martie 2022;
  • b) Proceduri de decontare a compensației acordată pentru creșterea prețului la energie electrică și gaze naturale și proceduri de corectare a facturilor eronate pentru energie electrică și gaze naturale deja emise.

a) Începând cu data de 20 ianuarie 2022 și până în data de 31 martie 2022, se reglementează acordarea unei indemnizații reprezentând șomajul tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj, procedură similară cu procedurile existente în anii 2020 – 2021.

Pentru salariații aflați în perioada suspendării temporare a contractului de muncă, din inițiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii – dificultăți economice ale angajatorului, se acordă o indemnizație brută în procent de 75% din salariul de bază ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, indemnizație ce nu poate să depășească 75% din salariul mediu brut.

Salariul mediu brut în anul 2022 este în sumă de 6.095 lei, astfel că indemnizația maximă brută impozabilă nu poate depășii suma de 4.571 lei.

Ordonanța prevede în mod expres că suspendarea contractului de muncă a fost generată de implementarea măsurilor pentru diminuarea impactului de risc epidemiologic.

Indemnizația este supusă impozitului pe venit și asigurărilor sociale obligatorii (CAS = 25%, CASS = 10%, impozit venit = 10%, nu se acordă deducerea de bază). Pentru această indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Angajatorii interesați depun cererea însoțită de documentele justificative în luna curentă pentru luna anterioară, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Modelul cererii și tipizatul celorlalte documente va fi aprobat în termen de 10 zile lucrătoare prin ordin al Ministrului Muncii.

Indemnizația se plătește către angajator de către agenție în termen de maxim 15 zile de la depunerea cererii și a documentației complete. Angajatorul trebuie să achite salariaților indemnizația netă în maxim 3 zile de la încasare.

Impozitele și contribuțiile sociale trebuie plătite către buget până pe data de 25 a lunii următoare celei în care s-a încasat indemnizația.

Alte aspecte importante:

  • În zile diferite, dar în cadrul aceleiași luni, un salariat poate să beneficieze atât de măsura șomajului tehnic, cât și de indemnizația acordată pentru reducerea timpului de lucru.
  • În cadrul unei luni calendaristice, în aceeași perioadă de timp, unii salariați pot beneficia de măsura șomajului tehnic, iar alți salariați se pot afla în procedura reducerii timpului de lucru.
  • Procedura șomajului tehnic se aplică și pentru persoanele remunerate în baza convențiilor de muncă utilizate de către cooperații – Legea nr.1/2005 privind funcționarea cooperației.
  • Măsura indemnizației pentru șomaj tehnic se acordă și profesioniștilor reglementați de Codul civil sau persoanelor fizice ce realizează venituri din drepturi de autor și drepturi conexe.
  • În situația în care s-a depășit termenul de depunere a cererii (întreaga lună următoare pentru luna curentă), ordonanța prevede în mod expres pierderea dreptului la indemnizație.
  • Pentru impozitul pe venit aferent indemnizației de șomaj tehnic suportată din bugetul de șomaj, nu se poate Redirecționa procentul de 3,5% pentru unități de cult și organizații fără scop patrimonial.

b) Din cauza creșterii prețului la energia electrică și la gazele naturale, prin OUG nr. 118/2021, s-a instituit acordarea unor compensații pentru unele categorii de consumatori vulnerabili pentru perioada 01 noiembrie 2021- 31 martie 2022.

Prezenta ordonanță extinde acordarea acestei compensații către spitale publice și private, respectiv unități de învățământ publice și private, creșe și instituții publice de cultură.

Din cauza faptului că au fost identificate multiple situații de emitere a unor facturi eronate privind livrările de energie electrică și gaze naturale, furnizorii au obligația să refacă din oficiu aceste facturi, în maxim 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe – de la data de 20 ianuarie 2022.

Dacă în perioada ulterioară se identifică emiterea de facturi eronate, și acestea trebuie corectate din oficiu, în termen de 15 zile de la emiterea facturii.

Pentru facturile în curs de recalculare, se suspendă obligația plății facturilor până la emiterea noilor facturi.

În cazul în care consumatorii clienți finali ce fac obiectul măsurilor compensatorii nu achită facturile (cele corect emise), nu pot fi debranjați de la sistemul de alimentare cu energie electrică și gaze decât după o perioadă de minim 90 de zile de la finele perioadei de aplicare a schemei de sprijin.