Ancheta economică a OCDE vine și cu o serie de recomandări pentru România, precum reactivarea sprijinului fiscal, reducerea treptată a deficitului, majorarea dobânzii cheie, creșterea taxelor pe proprietate și altele. Conform sursei citate, rata creditelor neperformante este probabil să crească după încheierea măsurilor de sprijin, deoarece unele firme sunt foarte îndatorate

RecomandariFoto: DreamsTime

1. În ciuda unei redresări rapide, riscurile la adresa perspectivelor sunt mari, în special datorită noului val al pandemiei.

Recomandare: Reactivați sprijinul fiscal în cazul în care situația economică se deteriorează, direcționând în același timp măsurile către cei mai vulnerabili și afectați.

2. Deși datoria publică este încă scăzută, ea a crescut rapid, reducând spațiul fiscal și crescând riscurile de finanțare.

Recomandare: Stabiliți un plan credibil de consolidare pe termen mediu și reducerea treptată a deficitului fiscal pentru a menține sustenabilitatea finanțelor publice. Ar trebui ca redresarea să se dezvolte conform așteptărilor.

3. Capacitatea administrativă de absorbție a fondurilor UE a fost limitată în comparație cu alții, așa cum se reflectă în slăbiciunea implementării proiectelor de investiții publice. Acest lucru ar putea afecta negativ absorbția fondurilor NextGeneration EU, care reprezintă cheia pentru sprijinirea redresării.

Recomandare: Asigurați implementarea eficientă a planului NextGeneration EU prin întărirea coordonării între părțile interesate și a mecanismelor de monitorizare.

4. Presiunile inflaționiste și riscul ca așteptările inflaționiste să se deancoreze de ținta băncii centrale s-au accentuat. BNR a început să majoreze rata dobânzii de politică.

Recomandare: Continuați să creșteți treptat dobânda cheie, dacă este necesar, pentru a menține anticipațiile inflaționiste bine ancorate în intervalul țintă.

5. Rata creditelor neperformante este probabil să crească după încheierea măsurilor de sprijin, deoarece unele firme sunt foarte îndatorate.

Recomandare: Consolidați regimul insolvenței pentru a facilita restructurarea datoriilor, în special prin introducerea unor mecanisme extrajudiciare. Continuați să monitorizați riscurile asupra stabilității financiare, asigurând în același timp suficientă lichiditate și provizioane pentru pierderi.

6. Sistemul de pensii este deficitar, iar ratele de înlocuire sunt scăzute. Guvernul a început o revizuire a sistemului public de pensii.

Recomandare: Creșteți stimulentele pentru a lucra mai mult, în special armonizând vârsta legală de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților și prin majorarea acesteia în funcție de creșterea speranței de viață.

Trebuie revizuită formula pentru a asigura stabilitatea financiară a sistemului de pensii, prevenind în același timp sărăcia celor bătrâni.

7. Veniturile fiscale sunt scăzute din cauza conformării slabe, ceea ce slăbește sustenabilitatea fiscală.

Recomandare: Trebuie continuată modernizarea informatizării ANAF care să îmbunătățească colectarea taxelor, în special printr-o mai mare conformare fiscală.

8. Există loc de a crește impozitele care distorsionează mai puțin creșterea, precum cele pe proprietate, și a mări baza de impozitare.

Recomandare: Eliminați cotele de impozitare reduse ineficient. Luați în considerare creșterea impozitelor recurente pe proprietăți imobiliare și scutirea, în același timp, a celor mai sărace gospodării.