Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN va fi, alături de FNGCIMM, administrator al subprogramului Agro IMM Invest, se arată într-un proiect al Ministerului Finanțelor. Practic, așa cum spune și nota de fundamentare, va avea mandat special acordat de statul român prin Ministerul Finanțelor pentru acordarea de garanții în numele și în contul statului în cadrul subprogramului.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect modificare IMM Invest și Agro IMM Invest (click pentru a deschide)

Ce mai prevede proiectul, conform notei de fundamentare:

• reglementarea posibilității de prelungire, o singură dată, a creditelor/liniilor de credit, în vederea eliminării interpretărilor cu privire la numărul maxim de prelungiri care se pot acorda în cadrul unui/unei credit/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, întrucât în textul existent acest lucru poate fi interpretabil, fiind menționată doar perioada maximă pentru care se poate acorda prelungirea, respectiv 36 luni

• completarea prevederii referitoare la situația în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar asupra terenului pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra acestui drept de proprietate/superficie și asupra construcției viitoare, finanțate prin Program, cu mențiunea referitoare la existența dreptului de proprietate/superficie a beneficiarului asupra terenului.

Necesitatea introducerii acestei completări derivă din practică și, astfel se asigură un grad de protecție mai mare pentru recuperarea creanței statului. Astfel, ar putea exista cazuri în care, asupra terenului să nu se instituie niciun fel de ipotecă întrucât legislația nu impune această obligativitate decât în cazul în care terenul este în proprietatea beneficiarului.

• reglementarea posibilității glisării plafonului de garantare și în sensul majorării plafonului alocat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, din plafonul alocat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, la propunerea FNGCIMM, în vederea satisfacerii, funcție de necesități, a nevoilor de garantare ale beneficiarilor de finanțare, în cadrul ambelor componente ale Programului, pe de o parte, iar pe de altă parte, asigurarea unui grad de consum maximal al plafoanelor de garantare alocate în cadrul Programului, respectiv Subprogramului;

  • reglementarea alocării în anul 2022 a plafonului aferent Subprogramului AGRO IMM INVEST, în mod egal, FNGCIMM și FGCR;

• completarea codurilor CAEN aferente activităților care pot fi admise la finanțare-garantare în cadrul Programului, prin includerea codului CAEN 6622 pentru alinierea prevederilor normelor la intenția leguitorului de includere a activității agenților și brokerilor de asigurare în cadrul activităților eligibile pentru accesarea Programului IMM INVEST ROMÂNIA;

• reglementarea cazurilor exceptate de la garantare aferente creditelor de investiții respectiv achiziționarea de software, licențe, spații cu destinație locativă sau situate în clădiri declarate monumente istorice la momentul achiziționării, având în vedere faptul că software-urile și licențele nu sunt bunuri asigurabile, achiziționarea de spații cu destinație locativă contravine scopului Programului, iar spațiile locative din clădirile declarate monumente istorice sunt greu valorificabile în situația unei executări silite;

• modificarea prevederii referitoare la posibilitatea ca FNGCIMM/FGCR, după caz, să poată verifica eligibilitatea beneficiarului cu privire la înregistrarea acestuia în Centrala Incidentelor de Plăți în baza datelor furnizate de un furnizor de servicii financiare integrate cu care acestea au sau pot încheia un contract de furnizare a datelor;.

• mandatarea FNGCIMM/FGCR pentru emiterea acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai cu îndeplinirea cumulativă a condiției în care beneficiarul va utiliza integral sumele obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat în cadrul Programului/Subprogramului, după caz, și a păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% în cazul creditelor de investiții; în situația în care sumele obținute din vânzare exced soldul creditului nerambursat, diferența se restituie beneficiarului finanțării;

• introducerea unei prevederi referitoare la posibilitatea ca instituțiile de credit să aprobe restructurări ale creditului garantat pentru beneficiarii Programului care întâmpină dificultăți financiare, cu condiția încadrării în termenele maximale aprobate inițial.