Marii contribuabili trebuie să depună fișierul standard de audit (SAF-T) de anul acesta. De la 1 ianuarie 2022, numărul marilor contribuabili este de 3.364. ANAF a pregătit un ordin cu privire la obligația de raportare a datelor, în care găsim și termene cu privire la depunere, în funcție de tipul de companie: mare, mică sau mijlocie.

Sediu ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Proiect ANAF SAF-T (click pentru a deschide)

Termenele de depunere a Declarației 406

Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

• pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referință pentru mari contribuabili;

• pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referință pentru noii mari contribuabili;

• pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii;

• pentru contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021, în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiți generic contribuabili mici, și care își păstrează această încadrare și după data de 1 ianuarie 2022, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mici;

• contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România, au obligația de depunere a Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);

• contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici, au obligația depunerii Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabili mijlocii (1 ianuarie 2023) respectiv pentru contribuabili mici (1 ianuarie 2025) în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;

• pentru contribuabilii nou înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

Conform ordinului ANAF, contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, continuă să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

Cine trebuie să depună formularul

Următoarele categorii de contribuabili au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406:

- Regiile autonome

- Institute naționale de cercetare dezvoltare

- Societățile pe acțiuni (S.A.)

- Societățile în comandită pe acțiuni (SCA)

- Societățile în comandită simplă (SCS)

- Societățile în nume colectiv (SNC)

- Societățile cu răspundere limitată (SRL)

- Societățile/Companiile naționale

- Organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1)

- Organizațiile cooperatiste de consum (OC2)

- Organizațiile cooperatiste de credit (OC3)

- Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate

- Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România,

- Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

- Asociațiile cu scop patrimonial

- Asociațiile/ Persoanele fără scop patrimonial

- Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil

- Societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directa, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe)

- Alte persoane juridice

Cine NU trebuie să depună SAF-T

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T):

- Persoanele fizice autorizate (PFA)

- Întreprinderile individuale (II)

- Întreprinderile familiale (IF)

- Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL)

- Asociațiile familiale (ASF)

- Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR) și cabinetele individuale de avocat

- Societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale

- Cabinetele medicale individuale (CMI)

- Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI)

- Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL)

- Instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate.

- Autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare.

ATENȚIE: Prin excepție, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

Societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, precum și administratorii de fonduri de pensii administrate privat și/sau fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii ocupaționale, societățile de intermediere/brokeraj în asigurări, entități care sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, au obligația de depunere a Declarației informative D406 după data de referință pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile financiare și societățile de asigurare/reasigurare.

Așa cum am spus și cu alte ocazii, odată cu SAF-T, inspectorii fiscali nu se vor mai duce în control la antreprenori pentru orice suspiciune. Practic, prin sistemul informatic inspectorii vor obține informațiile dorite de la contribuabili. Vor merge la firme doar după analiza datelor respective și doar dacă este nevoie. Cu alte cuvinte, nu se mai vine direct în inspecție pentru a se cere datele la fața locului.