Scumpirile la legume, fructe, ouă (LFO) se vor apropia de 12% în primul trimestru al anului, potrivit Raportului privind inflația, publicat vineri de Banca Națională. De asemenea, se vor manifesta în continuare presiuni inflaționiste pe segmentul energiei (inclusiv în cazul combustibililor, pe fondul evoluției cotațiilor globale ale țițeiului). Din aprilie, după încheierea perioadei de aplicare a măsurilor de sprijin prevăzute în legislație, prognoza este grevată de incertitudini majore (legate de prețurile la energie).

Banca Nationala a Romaniei - BNRFoto: Hotnews

Ce mai scriu bancherii centrali în Raport:

  • Prognoza indică o dinamizare a ratei anuale a inflației IPC în luna aprilie, urmată de o decelerare graduală pe parcursul trimestrelor următoare, când sunt așteptate ajustări de mai mică amploare ale prețurilor energiei.
  • Rata anuală a inflației IPC este proiectată la valoarea de 9,6% în luna decembrie 2022, cu un maxim al indicatorului localizat pe parcursul lunii aprilie, odată cu expirarea schemelor de sprijin al consumatorilor casnici de energie electrică și gaze naturale
  • Prognoza curentă indică majorări mai ample ale prețurilor energiei electrice și ale gazelor naturale după expirarea schemei de compensare
  • O contribuție inflaționistă mai ridicată în acest an provine și din partea prețurilor combustibililor, pe fondul evoluțiilor recente ale cotațiilor țițeiului. În aceste condiții, rata anuală a inflației IPC a suferit revizuiri ascendente substanțiale pentru finele anului curent (+3,7 puncte procentuale)
  • La aceste presiuni, sub impactul acelorași factori de natura ofertei, se adaugă creșterea anticipațiilor inflaționiste la nivelul tuturor operatorilor economici, în special pe termen scurt, și accelerarea dinamicii prețurilor bunurilor din import.
  • În cursul anului 2022, inflația bunurilor din import este prognozată să decelereze comparativ cu valorile din a doua jumătate a anului 2021, ulterior revenind pe o traiectorie ușor ascendentă
  • După o relativă temperare în luna februarie, pe fondul măsurilor de compensare adoptate de autorități, ritmul anual de creștere a prețurilor bunurilor energetice este anticipat a înregistra o accelerare semnificativă în luna aprilie 2022, odată cu expirarea acestor măsuri. Valorile prognozate sunt de 36,5% pentru finele anului curent. Nivelul prognozat pentru decembrie 2022 a fost revizuit ascendent cu 20,5 puncte procentuale, în condițiile celor mai recente informații privind ofertele furnizorilor adresate consumatorilor casnici.
  • Dinamica anuală a prețurilor alimentelor este prevăzută a se poziționa la niveluri relativ apropiate de cele prognozate în runda precedentă. La finele celor doi ani de prognoză, valorile proiectate sunt de 4,7% și, respectiv, 3,3%. Traiectoria a fost fundamentată în ipoteza înregistrării unor producții agricole normale.
  • Dinamica prețurilor produselor din tutun și ale băuturilor alcoolice este prognozată la 4,2% la finele anului 2022 și 6,3% la sfârșitul celui viitor. Traiectoria pentru anul curent este marcată de majorările înregistrate la începutul anului, în contextul în care, conform legislației în vigoare, nu vor fi operate creșteri ale accizei în 2022. Pentru anul viitor, în lipsa altor informații de la autoritățile de profil, se prevede reluarea calendarului de majorare a accizei. Față de proiecția precedentă, revizuirile sunt reduse ca magnitudine.

Citește aici varianta integrală a Raportului privind Inflația