Unele persoane fizice ce au calitate de profesioniști în conceptul Codului civil (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane beneficiare de drepturi de autor, persoane ce efectuează activitate sportivă în mod independent, etc.) ce au avut activitatea profesională închisă/redusă în perioada pandemiei de COVID-19, au beneficiat de indemnizații primite de la buget ca formă de sprijin. În Monitorul oficial a apărut un ordin ANAF (172/2022), pe care l-a analizat consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

*se aplică în cazul celor care nu au depus Declarația unică

Ordinul face referire la cei care au avut dreptul și au beneficiat de următoarele tipuri de indemnizație:

• Șomaj tehnic conform OG nr. 30/2020 cu modificări ulterioare;

• Indemnizație pentru reducerea timpului de lucru.

Potrivit legislației în domeniu, spune Bența, aceste indemnizații sunt supuse impozitului pe venit, dar și asigurărilor sociale obligatorii – contribuție la pensie și contribuția la asigurările sociale de sănătate.

“Aceste persoane fizice au avut sau au obligația să depună declarația unică până în data de 25 mai din anul următor prin care declară aceste obligații fiscale. Data scadentă a obligațiilor fiscale este data de 25 mai din anul următor celui în care s-a încasat indemnizația”, spune consultantul fiscal.

În ipoteza în care aceste persoane nu au îndeplinit obligația declarării și plății sumelor datorate bugetului de stat autoritatea fiscală stabilește din oficiu sumele datorate la plată conform prezentei proceduri prin emiterea „deciziei de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale”, act administrativ-fiscal cu caracter executoriu.

Până când trebuie plătite sumele din deciziile de impunere

Potrivit legislației deja existente autoritatea fiscală colaborează cu Agenția de Plăți și Inspecție Socială, entitate ce a efectuat plățile indemnizațiilor încasate de persoanele fizice.

Persoanele fizice ce vor primi decizia plății din oficiu trebuie să achite obligațiile fiscale astfel:

• Până în data de 5 a lunii următoare dacă comunicarea deciziei de plată este cuprinsă în intervalul 1-15 din luna curentă;

• Până în data de 20 a lunii următoare dacă decizia este comunicată în perioada 16-31 din luna curentă.

Pentru plata cu întârziere se vor calcula obligații fiscale accesorii.

Împotriva acestui act administrativ-fiscal se poate exercita procedura contestației în termen de 45 de zile de la data comunicării către persoana fizică, spune Adrian Bența.

De reținut: în cazul în care se identifică erori și decizia de stabilire din oficiu nu ar fi trebuit emisă, actuala procedură conține și o secțiune prin care se poate realiza anularea deciziei de stabilire din oficiu a acestor obligații sociale.