Declarația 112 a fost publicată în Monitorul oficial (OMFP 152/2022). Acel ordin reglementează noua procedură de depunere a Declarației 112 privind impozitul pe venit și asigurările sociale obligatorii ce va fi utilizată începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestuia.

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

*Update: pe site-ul ANAF a fost publicat noul formular

Potrivit lui Bența, declaraţia se depune:

• lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, cu excepția celor de mai jos;

• trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către următoarele categorii de plătitori:

- asociaţii, fundaţii și alte entităţi fără scop patrimonial;

- societăți plătitoare de impozit pe profit și microîntreprinderi ce au înregistrat venituri anuale de până la 100.000 euro şi un număr mai mic de 3 salariaţi;

- Persoane ce desfășoară activități independente sau exercită profesii libere în oricare formă de organizare ce au calitate de angajatori;

• până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice, veniturile din pensii, pentru care impozitul se reţine la sursă.

“Desigur, declarația ține cont și de facilitățile fiscale existente și cunoscute, cum ar fi salariile plătite în sectorul construcțiilor, al realizării programelor pentru calculator sau pentru salariații ce realizează activități de cercetare-dezvoltare”, spune consultantul fiscal.

Pe lângă aceste scutiri cunoscute mai sunt și alte categorii de venituri scutite la impozitare dintre care amintește:

• la rd. 22 și 23 se vor completa cu venitul din arendă scutit la impozitare, respectiv impozitul pe arendă scutit la impozitare aferent membrilor cooperativelor agricole pentru care se beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din arendă conform art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperației agricole;

• la rd. 25 și 26 se completează veniturile din salarii, respectiv impozitul scutit la plată pentru persoanele angajate în cadrul programului pentru susținerea angajării tinerilor în agricultură și industria alimentară conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018.