Actualizarea Declarației 100 prin care firmele să beneficieze de bonificațiile privind capitalurile pozitive (din OUG 153/2020) este gata. ANAF a pus în dezbatere formularul. Mai durează, bineînțeles, până va fi trimis la Monitorul oficial. E adevărat că timp mai este destul: 25 iunie. Multe microîntreprinderi care se încadrează vor să se apuce să plătească.

Declaratia 100 - proiectFoto: ANAF

Declarația 100 proiect - click pentru a deschide

Deși HotNews.ro a trimis din 17 ianuarie o solicitare în acest sens și nu am primit răspuns, asta nu mai contează acum. Partea bună este că s-a pus în dezbatere acum, ceea ce este un lucru bun.

Practic, conform noului formular, vor putea fi evidențiate reducerile de impozit.

Ce reduceri de impozite sunt

*reluăm ceea ce am tot scris de-a lungul timpului

(Se aplică bonificațiile pentru toate firmele cu capitaluri pozitive. Este vorba despre reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului specific unor activități)

• 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris

• dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută mai sus, reducerile au următoarele valori:

• 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut mai jos (*tabelul de mai jos) a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția prevăzută la primul punct. Prevederile se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Capitalul propriu ajustat cuprinde:

• capital subscris vărsat/capital de dotare;

• patrimoniul regiei;

• patrimoniul public;

• patrimoniul privat;

• patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;

• prime de capital;

• rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;

• rezultatul net reportat – sold creditor, reprezintând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.