În situația în care angajatori din România doresc să încadreze în muncă persoane cu cetățenia din Ucraina, au această posibilitate urmând o procedură simplificată și presupune doar obținerea NIF-ului (Numărului de Identificare Fiscală) fără să fie necesară obținerea unui aviz de muncă, explică consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Această situație este reglementată de prevederile de la art. 3 alin. (2) lit. k) și o) din OG nr. 25/2014, astfel:

„(2) Prin excepţie de la alin. (1), nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor din următoarele categorii:

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

o) cetăţenilor din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic”.

Din analiza textului normativ observăm că pentru o perioadă de 9 luni persoane fizice provenind din Ucraina, Republica Moldova sau Serbia pot fi încadrați în muncă în baza unui contract de muncă întocmit conform Codului Muncii. Acest lucru presupune ca valoarea salariului să fie cel puțin egală cu salariul minim brut garantat în plată, iar contractul va fi înregistrat în Revisal. Este necesar Numărul de Identificare Fiscală pentru depunerea declarației privind venitul, impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile sociale obligatorii – Formular 112.

Și ulterior perioadei de 9 luni se poate prelungi dreptul de muncă obținând avizul de muncă, iar elementul principal este chiar deținerea contractului individual de muncă semnat în perioada anterioară existent la momentul solicitării avizului de muncă.

Amintim faptul că și Domnul Ministru al Muncii a făcut public un astfel de punct de vedere preluat de presă, extras din acest punct de vedere putând fi găsit aici.