INS a revizuit în sus cifrele privind creșterea PIB-ului pe 2021.Primul set de date provizorii publicat în această dimineață de către Statistică indică un avans al economiei de 5,9% în anul trecut (față de 5,6%, comunicat anterior).

HotNews.roFoto: Hotnews

Pe partea cererii, consumul privat a fost singurul contributor pozitiv (+7,8% ) în timp ce investițiile (formarea brută de capital fix) și exporturile nete au acționat ca o frână pentru creșterea economică.

Pe partea ofertei, serviciile au adus 2,7 puncte procentuale, susținute de vânzările cu amănuntul (+6,0% an/an) și IT&C .

Chiar și la 5,9%, creșterea afișată rămâne una sub așteptări.

Seria brută a Produsului intern brut pentru anul 2020 a fost revizuită pentru a asigura coerenţa cu datele anuale – varianta semidefinitivă, publicate în Comunicatul din 21 decembrie 2021. Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalitățile, structura, periodicitatea și indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, transmite Statistica.

Informaţii suplimentare privind noua politică de revizuire se pot obţine de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică şi pot fi consultate aici.

Ca urmare a modificării seriei brute prin revizuirea seriei trimestriale pentru anul 2020, precum şi a revizuirii seriei brute trimestriale pentru anul 2021, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de varianta semnal a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2021, publicată în Comunicatul de presă nr. 39 din 15 februarie 2022, astfel :

  • rezultatele trimestrului II 2021, comparativ cu trimestrul I 2021, au fost revizuite de la 101,1% la 101,5%;
  • rezultatele trimestrului III 2021, comparativ cu trimestrul II 2021, au fost revizuite de la 100,1% la 100,4%;
  • rezultatele trimestrului IV 2021, comparativ cu trimestrul III 2021, au fost revizuite de la 99,5% la 99,9%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

Comisia Europeană estimase o creștere de 6,3% în 2021

Prognoza de iarnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a intuit corect că în ultimul trimestru al anului 2021, marcat de suprapunerea unor tensiuni, vom asista la o decelerare mai amplă a evoluţiei economice. ”Pe baza datelor publicate de INS în statisticile infra-anuale, estimăm o reducere a produsului intern brut în trimestrul IV faţă de trimestrul precedent, ceea ce corespunde unei decelerări semnificative a dinamicii anuale”, arată CNSP.

Comisia Europeană estimase la rândul ei o creștere de 6,3% în 2021, ”graţie unei cereri interne solide, însă ritmul de creştere va încetini până la 4,2% în acest an, pentru ca în 2023 să accelereze uşor la 4,5%”, conform previziunilor economice de iarnă, publicate de C.E.

Economia României, care în 2020 a fost de 218 mld. euro în preţuri curente, era pe locul 13 în Uniunea Europeană, din 27 de state membre, deși ca suprafață și populație suntem mult mai în fața clasamentului european. Ponderea economiei româneşti în PIB-ul european a fost de 1,6% în 2020, arată datele agregate de Eurostat, biroul european de statistică.

Primele cinci state membre ale Uniunii Europene ca mărime a economiei – Germania, Franţa, Italia, Spania şi Olanda au 69% din PIB-ul Uniunii Europene. Celelalte 22 de state membre, printre care şi România, înseamnă restul de 30% din PIB-ul total al UE.