​Un aviz inițial favorabil al Consiliului Economic și Social dat pe o lege controversată, devine în aceeași zi nefavorabil, după care re-devine favorabil, deși ”propunerea legislativă este elaborată pentru a favoriza ilegalități”. Lunea următoare, proiectul ar urma să intre la votul final.

Ariile protejate s-ar putea sa nu mai fie chiar atat de protejateFoto: Profimedia Images

Propunerea legislativă aparține senatorului PSD Daniel Zamfir, și vizează "interventia legislativă punctuala astfel incat sa fie posibila modificarea limitelor ariilor naturale protejate, prin scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate".

UPDATE: Într-un mesaj transmis HotNews, Consiliul Economic și Social a declarat că articolul nostru ”a fost publicat fără a fi observat îndreptarea erorii materiale apărută neintenționat în redactarea acestui aviz. În momentul sesizării acestei erori materiale, aceasta a fost corectată, conform legislației în vigoare și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social, pe site-ul CES, www.ces.ro, avizul nefavorabil (îndreptarea a erorii materiale) fiind imediat comunicat inițiatorului proiectului de act normativ. În cuprinsul avizului se poate observa că acesta conține elementele de motivare specifice unui aviz nefavorabil, conform Legii nr. 248/2013, republicate, privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social”

Avizul nefavorabileste publicat, aici.

După primul aviz favorabil, HotNews a discutat cu Bogdan Simion, cel care semnase în numele CES avizul, acesta declarându-se surprins și spunând că sigur e o greșeală, întrucât avizul trebuia să fie negativ. E drept, în aceeași seară avizul favorabil a fost unul negativ, însă ieri, lucrurile s-au întors iar, iar avizul a re-devenit pozitiv.

​”CES avizează FAVORABIL” prezentul proiect de act normativ, cu următoarele observaţii (sublinierile ne aparțin):

  • propunerea legislativă aduce în discuție rezultatele comisiei parlamentare de anchetă care a analizat cauzele creşterii prețurilor la energie. Raportul acestei comisii nu a fost făcut public și, prin urmare, nu sunt cunoscute metodologiile folosite de comisie, precum şi acuratețea datelor/ dovezilor examinate. Se stipulează în propunere doar că cauza semnificativă este aceea că nu s-au putut finaliza anumite proiecte hidrotehnice în arii protejate. Cu toate acestea, producția din hidrocentrale în 2021 a fost de 1725 1,5 milioane kWh, în creştere cu 11,3% faţă de anul precedent. În expunerea de motive există practic o eroare, voita sau nu, întrucât o creştere a capacitații instalate mult sub 1%, determinată de finalizarea celor doua hidrocentrale din Defileul Jiului şi a celei de la Răstoliţa nu va influența pretul pentru consumator

  • analizând consecințele și contextul legii, propunerea legislativă este elaborată pentru a favoriza ilegalități. Investițiile aduse în discutie au fost făcute cu încălcar flagrantă a legilor de mediu, fapt dovedit în cazul hidrocentralei de pe Jiu chiar de instanță, prin anularea autorizației de construire, întrucât nu exista o evaluare a impactului de mediu, aviz de mediu şi multe altele, în condițiile în care România are deschisă o procedură de infringement pentru hidrocentrale în arii protejate încă din 2015;
  • Parcul National Defileul Jiului a fost infiintat în 2005 prin hotărâre a Guvernului, în perioada când au început și lucrările la hidrocentrală, iar în 2007 a devenit şi sit Natura 2000. Cu toate acestea, compania care operează hidrocentrala şi-a văzut de treabă încălcând toate legile. Dacă propunerea legislativă ar fi adoptată, ar constitui practic o legalizare retroactivă a acestor ilegalități:
  • Romania, conform rapoartelor ANM, si nu numai, se afla într-o criză hidrologică puternică, generate de efectele schimbărilor climatice pe teritoriul tării, iar afectarea bazinelor hidrografice prin astfel de proiecte în arii protejate este de natură a agrava și mai tare situaţia;

  • în expunerea de motive şi în textul propunerii legislative se vorbeşte despre proiecte investiționale la modul general, fărä detaliere - care proiect/ proiecte necesită acest demers, câte dintre proiectele aflate în derulare sunt blocate din cauza unor ari naturale protejate şi care este amploarea/ importanţa acestora la nivel național etc., insuficiente pentru a justifica acest demers legislativ;
  • nu se precizează o limită până la care se va permite modificarea limitelor ariilor naturale protejate, ceea ce lasă loc abuzurilor. Dacă nu se precizează acest lucru, aceste limite pot fi încălcate oricât de mult, micşorând în mod considerabil suprafetele protejate;
  • nu se justifică acest demers, argumentele prezentate nu sunt nici pertinente, și nici suficiente;
  • este propusă modificarea art. 5 în aşa fel încât se elimină intervenția autorităţilor care stabilesc, după realizarea unei analize de la caz la caz, oportunitatea unui asemenea demers, ceea ce, de asemenea, va läsa loc liber abuzurilor. Iniţiatorii nu explică de ce a fost necesară eliminarea acestui paragraf din art. 5 şi de ce nu s-a adăugat doar ceea ce se dorea adăugat, și anume exceptarea capacităților de producție asupra cărora se efectuează lucrări de mentenanţă, retehnologizare sau modernizare;
  • nu sunt respectate prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă . Se încalcă art. 6, care mentionează: "Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficientă legislativă. Soluțile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate(...)
  • Nu există o evaluare primară a impactului actului normativ. Dacă ar fi existat, initiatorul trebuia să precizeze ce măsuri se iau pentru protecția speciilor care sunt puse în pericol. Evaluarea impactului trebuia să contină și un plan de măsuri, printre care să se regăsească şi faptul că vor fi suportate de investitor costul masurilor de protecție, inclusiv mutarea în alte habitate.

Vezi aici caseta de la Senat a proiectului.

Senatorul USR Dragoș Popescu a transmis o sesizare către Comisia Europeană, Departamentul General de Mediu în luna februarie, în care atenționează cu privire la pericolele din proiectul de lege PSD.