Pentru plătitorii de impozit pe profit, donațiile pentru ucraineni reprezintă cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit. Pentru microîntreprinderi, donațiile reduc baza de impozitare a impozitului pe venit, iar pentru donațiile efectuate de persoane fizice ce efectuează activități independente sau practică profesii libere, donațiile reprezintă cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit, când acesta se determină în sistem real, explică Adrian Bența, consultant fiscal.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

OUG nr. 20/2022 este adoptată în contextul situației din Ucraina și reglementează situația persoanelor fizice ce provin din acest stat și se află pe teritoriul României, iar din punct de vedere financiar contabil și fiscal, analizăm următoarele două situații, după cum urmează:

a) Reglementări în domeniul fiscal privind deducerea la calculul impozitului pe profit, impozitului pe venitul microîntreprinderii și a impozitului pe venitul persoanei fizice, pentru donații.

b) Procedură de încadrare în muncă a persoanelor fizice ce provin de pe teritoriul Ucrainei.

a) Proceduri fiscale privind donațiile:

Persoanele fizice și persoanele juridice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice pot dona sume de bani către Inspectoratul general pentru situații de urgență, într-un cont deschis la trezoreria statului, sume ce sunt destinate acordării de asistență umanitară către toți cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina.

Campania de donare se poate realiza până la data de 31 decembrie 2022.

Regimul fiscal al acestor donații este:

  • La nivelul plătitorilor de impozit pe profit, reprezintă cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit.
  • La nivelul contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, donațiile reduc baza de impozitare a impozitului pe venitul microîntreprinderii.
  • Pentru donațiile efectuate de persoane fizice ce efectuează activități independente sau practică profesii libere, donațiile reprezintă cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit, când acesta se determină în sistem real.

În situația în care persoanele plătitoare de impozit pe profit, societățile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii sau persoanele fizice ce desfășoară activități independente/profesii libere impozitate în sistem real înregistrează cheltuieli cu bunuri acordate și servicii prestate destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se aplică următoarele reguli fiscale:

  • Pentru plătitorii de impozit pe profit, cheltuielile sunt asimilate cheltuielilor sociale, se vor cumula cu celelate cheltuieli sociale și se deduc în procentul de 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile, conform art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.
  • A doua posibilitate fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit este să considere aceste sume nedeductibile la calculul impozitului pe profit, să le asimileze cheltuielilor cu sponsorizările, iar împreună cu celelalte cheltuieli de sponsorizare, se scad din impozitul pe profit datorat în limita de 7,5 la mie din cifra de afaceri, fără a depășii 20% din impozitul pe profit datorat.
  • Pentru societățile microîntreprinderi, cheltuielile cu bunuri și servicii acordate gratuit ca ajutoare umanitare către persoane afectate de conflictul din Ucraina, vor fi asimilate cheltuielilor cu sponsorizările și împreună cu celelalte cheltuieli de sponsorizare ale microîntreprinderii reduc la plată impozitul pe venitul microîntreprinderii în procentul de maxim 20% din impozitul datorat pentru trimestrul respectiv.

Persoanele fizice ce plătesc impozit pe venitul din activități independente ce înregistrează cheltuieli cu bunuri acordate sau servicii prestate către persoane ce provin din Ucraina, pot urma următoarele proceduri fiscale:

  • 1) Asimilează aceste cheltuieli unor cheltuieli de sponsorizare și împreună cu celelalte cheltuieli de sponsorizare le vor considera cheltuieli deductibile limitat în procentul de 5% dintr-o bază de calcul determinată conform art. 68 alin. (6) din Codul fiscal (venit brut – cheltuieli deductibile).
  • 2) Dacă persoanele care plăteasc impozit pe venitul din activități independente în sistem real au calitate de angajatori, și doar în această situație, pot deduce cheltuielile cu bunuri și servicii acordate persoanelor fizice provenite din Ucraina, în procentul de 5% din cheltuielile cu salariile, pe seama cheltuielilor sociale.

Foarte important: dacă bunurile și serviciile acordate ca asistență umanitară către persoane ce provin din Ucraina sunt achiziționate de persoane înregistrate în scopuri de TVA, regimul fiscal al TVA este:

  • Sunt asimilate livrărilor de bunuri din categoria sponsorizare/mecenat – nu se colectează TVA la livrare, conform art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal.
  • La achiziția bunurilor și serviciilor, se permite deducerea TVA în procentul de 3 la mie din cifra de afaceri calculată conform reglementărilor din domeniul TVA, conform norme de aplicare pentru art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, regăsite la pct. 7 alin. (12) lit. b) din HG nr. 1/2016, cu modificări ulterioare.

Cheltuielile către UNICEF intră în sfera de reglementare și deducere similară procedurilor cu sponsorizarea.

Prezentele reglementări se aplică până la data de 31 decembrie 2022.

Procedură de încadrare în muncă a persoanelor fizice ce provin de pe teritoriul Ucrainei.

Cetățenii ucrainieni intrați legal pe teritoriul României, ce nu solicită o formă de protecție din cele în domeniul azilului în România, pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare prevăzut în legislația privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Persoanelor angajate în muncă în condițiile de mai sus li se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă fără obligația obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajarea în muncă.

Prin ordin al Ministrului Muncii în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se va adopta și procedura efectivă pe care o vor urmări angajatorii.

În situația în care cetățenii din Ucraina nu dețin documente care să ateste o calificare, aceștia vor putea fi încadrați pe o anumită calificare pe baza unei declarații pe propria răspundere pentru o perioadă de 12 luni, ce poate fi prelungită cu o perioadă de 6 luni.

Fac excepție persoanele ce solicită încadrarea în profesii de medic, farmacist, asistent medical, moașă, arhitect, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal etc. A se vedea Anexa nr. 2, 4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale.