ANAF a realizat o procedură privind soluționarea deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare, conform unui ordin al Fiscului (352/2022). Conform consultantului fiscal Adrian Bența, această procedură se va aplica începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 februarie 2022.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Elementul principal al procedurii, spune el, constă în reglementarea constituirii și gestionării unei baze de date prin care se dorește gestionarea riscului de rambursare necuvenită a TVA, în care sunt înscrise persoanele impozabile ce din perspectiva organelor fiscale, pot reprezenta un risc fiscal privind o rambursare necuvenită de TVA.

Această bază de date conține informații privind numele și denumirea persoanei impozabile, codul de înregistrare în scopuri de TVA, numărul și data referatului prin care a fost introdusă respectiva persoană în baza de date, motivele privind înregistrarea în baza de date, sau după caz, radierea din baza de date.

Cum poate ajunge o firmă în acea bază de date

Principalele elemente ce reprezintă motive de risc fiscal ce vor duce la înregistrarea unei persoane impozabile în această bază de date sunt:

  • Organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții, iar din informațiile furnizate rezultă un risc de rambursare necuvenită a TVA.
  • În cadrul acțiunilor de control fiscal, s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de natură fiscală.
  • Cu ocazia inspecției fiscale ulterioare rambursării, au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA ce a făcut obiectul inspecției ulterioare.
  • S-au constatat neconcordanțe semnificative verificate și confirmate de organul fiscal între informațiile generate de formularul 394 și formularul 390 în legătură cu partenerii de afaceri.

Procedura reglementează și radierea persoanelor din această bază de date, iar baza de date trebuie actualizată anual, până la data de 31 ianuarie din anul următor.

Ordinul este structurat și foarte bine procedurat pentru soluționarea deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare, în funcție de mărimea contribuabilului. Adrian Bența a identificat două fluxuri documentare, respectiv:

  • Procedură de soluționare a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare la solicitările contribuabililor mari și mijlocii;
  • Procedură de soluționare a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare la solicitările contribuabililor mici sau persoanelor fizice ce desfășoară activități independente.

Procedurile sunt ample, țin cont de multiple situații ce pot apărea în practică, inclusiv lichidare, dizolvare, iar eventualul contribuabil nemulțumit de modul în care s-a soluționat, poate aplica procedura contestației actului administrativ fiscal.