Firmele din România pot angaja ucraineni printr-o procedură simplificată, iar un ordin în acest sens a fost publicat recent în Monitorul oficial (MMPS 301/2022).

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

Conform consultantului fiscal Adrian Bența, procedura urmărește două secțiuni, în sensul că există următoarele posibilități:

  • o persoană fizică cetățean din Ucraina poate solicita încadrarea în muncă prin intermediul agențiilor de ocupare a forței de muncă sau
  • o persoană fizică cetățean din Ucraina se poate angaja în mod direct la un angajator din România.

Înregistrarea persoanelor fizice din Ucraina ce apelează la serviciile agenției naționale de ocupare a forței de muncă se face prin prezentarea unui document de identitate, iar ulterior înregistrării în evidențe, aceste persoane beneficiază de prevederile Legii nr. 76/2002 privind șomajul.

Potrivit lui Bența, în ipoteza în care persoana fizică din Ucraina nu deține un document care să ateste studiile/pregătirea profesională, se va completa un formular - Declarație pe propria răspundere privind experiența necesară locului de muncă.

  • Această activitate de completare a declarației se va realiza în cadrul serviciilor de formare și consiliere profesională, iar declarația se va completa atât în limba română, cât și în limba ucrainiană.

În cazul în care cetățeanul ucrainean contactează direct un angajator, fără a mai solicita serviciile agenției pentru ocuparea forței de muncă, se va completa Declarația pe propria răspundere împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze.

De reținut: formatul tipizat al declarației va fi publicat pe pagina de internet a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Această declarație va fi anexă la contractul de muncă. Contractul de muncă va îndeplini cerințele și exigențele Codului muncii și a celorlalte prevederi normative.