Inspecţia Muncii a dat amenzi de peste 1,3 milioane de euro pentru munca nedeclarată, în urma unor controale realizate în perioada 28 ianuarie - 3 martie 2022, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

HotNews.roFoto: Hotnews

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat, în perioada 28.01 - 03.03.2022, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 12.680.600 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 6.337 avertismente şi au fost dispuse 16.104 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate, notează instituția, potrivit Agerpres.

În luna februarie, au fost identificate 729 persoane desfăşurând muncă nedeclarată, dintre acestea 567 nu aveau întocmit contract individual de muncă; 104 nu aveau contract individual de muncă transmis în Revisal, 12 persoane prestau activitate având contractul de muncă suspendat, iar 46 persoane prestau activitate în afara programului de lucru din contractul part-time.

"Numărul mare de persoane depistate în situaţii de muncă nedeclarată, pentru care au fost sancţionaţi 254 de angajatori cu amenzi în valoare totală de peste 1.300.000 de euro, ne îngrijorează şi ne determină să intensificăm controalele în sectoarele cu incidenţă mare a acestui fenomen negativ pentru societate. Îmbunătăţirea cooperării dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Inspecţia Muncii reprezintă un obiectiv asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în contextul reformelor politicii fiscale, ca premisă pentru creşterea veniturilor fiscale şi reducerea decalajului fiscal la TVA", a spus Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.

El a arătat că, prin protocolul de cooperare încheiat între Inspectia Muncii şi ANAF, au fost create premisele organizării unor activităţi pe coordonatele unor planuri comune de acţiune. Astfel, în contextul necesităţii utilizării judicioase a resurselor instituţionale, acţiunile vor viza contribuabili selectaţi în baza unor criterii de risc, iar relevanţa acestor criterii va fi testată în cadrul unor controale realizate la contribuabili selectaţi prin eşantionare.

"Câteva dintre activităţile ce urmează a fi desfăşurate în baza planurilor comune de acţiune vor consta în: stabilirea unui eşantion de contribuabili reprezentativi din perspectiva riscului la conformare, pe baza analizelor de risc realizate asupra informaţiilor/datelor disponibile, notificarea contribuabililor selectaţi cu privire la principalele obligaţii ce le revin pe linia utilizării forţei de muncă şi a consecinţelor nerespectării acestora, urmată de demararea controalelor la nivel naţional la un eşantion reprezentativ de contribuabili dintre cei selectaţi şi notificaţi. Pentru prima etapă, avem în vedere iniţierea unor acţiuni pilot la nivelul Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, la contribuabili selectaţi", a mai spus Bratu.