Guvernul a pregătit o Hotărâre prin care cetăţenii străini sau apatrizii aflați în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România vor beneficia de gratuitate atât pe tren, cât și cu bacul sau rutier. În situații excepționale se vor organiza curse aeriene charter.

Refugiați din Ucraina sosesc în Gara de Nord din CapitalăFoto: Agerpres

Proiect gratuitate transport război în Ucraina - click pentru a deschide

Gratuitate pe tren

Acești cetățeni vor beneficia de gratuitate la toate călătoriile efectuate cu operatorii de transport feroviar, la tren de rang Regio și Interregio, clasa a II a - loc pe scaun, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, care atestă intrarea pe teritoriul României.

Biletul de călătorie va avea menţiunea suplimentară ,,HELP UKRAINE"

Decontarea contravalorii biletelor de călătorie gratuită se face prin bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

Trecerea cu bacul

Conform proiectului, cetăţenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi mijloacele de transport rutier ale acestora, care intră în România prin punctul internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucraineană dintre localitățile Isaccea şi Orlivka, beneficiază de gratuitate, fiind scutiti de la plata tarifelor de trecere cu bacul.

Practic, persoanele beneficiază de gratuitate la călătoriile efectuate cu operatorii de transport fluvial pe ruta Isaccea - Galaţi, pe perioada staţionării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actelor de identitate, care atesta intrarea pe teritoriul României.

Transportul rutier

Aceștia beneficiază de gratuitate și la transportul rutier national sau internațional, după caz, pe perioada staționării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în baza actului de identitate şi/sau pasaportului.

Transportul rutier national și/sau international al cetăţenilor străini sau apatrizi se va face în baza hotărârii comitetului judetean pentru situații de urgenţă sau a Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, care va cuprinde numărul de persoane care necesită transport, localitatea de îmbarcare si destinația (ruta).

Stabilirea operatorului de transport rutier de persoane se face în funcție de capacitatea de transport disponibila, ordinea de inregistrare si timpul de disponibilizare al autovehiculelor care pot îndeplini necesitatea de transport.

Consiliile județene și Primăria Municipiului Bucuresti pun la dispoziție, pe pagina de internet a instituției, datele de contact în vederea depunerii solicitărilor prevăzute.

Decontarea contravalorii biletelor de călătorie gratuită se face, în urma transmiterii de către operatorul de transport rutier a solicitării de decontare către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în valoare maximă de:

• 0,2 lei/persoană/km, pentru transportul rutier naţional,

• 0,4 lei/persoană/km, pentru transportul rutier internațional.

Solicitarea de decontare este asumată pe propria răspundere de către operatorul de transport rutier şi este însoţită de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgenţă sau a Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgență.

Transportul aerian

În situații excepționale şi urgente, cu acordul statului de destinaţie, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgenţă, se poate organiza transportul cetătenilor străini sau apatrizilor aflați în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care vor să părăsească România, prin curse aeriene de tip charter.