Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, condus de Gabriela Firea, pare că stagnează, la peste două luni de la înființare. Mare lucru nu s-a întâmplat: nici măcar site-ul nu este pus la punct. Asta în condițiile în care instituții similare din alte țări fac foarte multe lucruri: gestionează programe și oferă țintit beneficii familiilor în funcție de problemele fiecăreia din ele.

Gabriela Firea la guvernFoto: Facebook Guvern

UPDATE: HotNews.ro a primit, între timp, răspunsurile la întrebările trimise în 9 februarie. Vedeți declarațiile Gabrielei Firea în ultima parte a textului

Foarte pe scurt:

 • Conform Hotărârii de înființare din 5 ianuarie, ar trebui ca sediul instituției să fie pe Calea Victoriei nr. 3, dar nu este nimic acolo
 • Acum se lucrează în Palatul Victoria, lucru confirmat chiar de pagina de Facebook a instituției
 • Este încă în construcție, având o singură secțiune: procedură de transparență decizională. Acolo se găsesc câteva proiecte și rezultatele „concursurilor de angajare”, fiind vorba de fapt de transferuri
 • HotNews.ro a contactat reprezentanții ministerului pentru clarificări în urmă cu o lună și o săptămână, dar până la această oră nu a primit răspunsuri
 • Acest minister pare că ar sprijini refugiații din Ucraina, dar centrul este al unui ONG, iar instituția care ajută ar fi Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ce se află în subordinea Ministerului Familiei
 • În alte țări, Ministerele similare chiar se ocupă de familii cu ajutoare specifice, țintite foarte bine în funcție de situația proprie
 • Familiile din Germania se pot baza pe o gamă largă de beneficii de la stat. Acestea includ alocația pentru copii și alte prestații legate de familie, cum ar fi alocația parentală, suplimentul pentru copii și alocația scutită de impozit pentru părinții singuri – care sunt legate de circumstanțe sau nevoi specifice
 • În Finlanda se ocupă de bunăstarea socială, protecția copilului, asistența socială și servicii pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv servicii de interpret, servicii pentru persoanele în vârstă, servicii de sănătate, asistență medicală școlară și servicii pentru elevi, cu politici împotriva violenței domestice
 • În Norvegia, cea mai mare parte a bugetului merge pe beneficiile (în bani) pentru familiile cu copii
 • Lucrurile menționate în Programul de Guvernare pentru ministerul condus de Gabriela Firea, respectiv proiectele de ajutorare a familiilor (mașini de 7 locuri, sistem de vouchere), acestea trebuiesc aplicate și realizate de alte ministere, nicidecum cel al Familiei
 • O privire în bugetul pe 2022 arată că practic se continuă proiectele începute anterior, multe din fonduri europene. Ca exemplu, un proiect este despre organizarea de tabere naționale, tematice, sociale, pentru copii, tineri cu dizabilități sau altul despre organizarea de tabere studențesti pentru studenți merituoși sau situație socială gravă.

O concepție asupra familiei și o privire rapidă asupra instituției în alte 3 țări

Dacă ne uităm în Constituția României, „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

Conform dexonline: familia este o normă socială de bază, realizată prin căsătorie, care unește pe soți (părinți) și pe descendenții acestora (copiii necăsătoriți). Totalitatea persoanelor care se trag dintr-un strămoș comun; neam, descendență.

În alte țări, precum Germania, care are un Minister Federal pentru Afaceri Familiale, Vârstnici, Femei și Tineret, familia este gândită diferit.

Chiar pe site-ul instituției scrie foarte frumos: Familia este locul în care oamenii din diferite generații acceptă că sunt responsabili pe termen lung unii pentru alții și, făcând acest lucru, se sprijină și au grijă unul de celălalt.

Dacă intrăm pe secțiunea dedicată familiei de pe site-ul instituției germane, vedem că politica familială modernă înseamnă respectarea cuplurilor căsătorite sau cele care conviețuiesc cu copii, precum familiile monoparentale, vitrege, familiile mixte, de același sex (rainbow families) și familiile care oferă îngrijire membrilor dependenți. Înseamnă oferirea de sprijin adaptat nevoilor lor.

Familiile din Germania se pot baza pe o gamă largă de beneficii de la stat. Acestea includ alocația pentru copii și alte prestații legate de familie, cum ar fi alocația parentală, suplimentul pentru copii și alocația scutită de impozit pentru părinții singuri – care sunt legate de circumstanțe sau nevoi specifice.

Pe lângă astea, statul german oferă protecție familiilor, respectiv suport online. În funcție de situația familiei, din câteva click-uri poți afla de ce tipuri de ajutor poți beneficia de la stat. Sistemul online este foarte bun, identifică imediat problemele de completare.

Acest minister a venit cu politici prin care a fost încurajat timpul petrecut cu copiii de părinții care muncesc. Unele dintre ele seamănă cu cele pe care le avem și noi. Diferența este dată de bani, evident, și de faptul că multe sunt țintite foarte bine către populație, în funcție cum este fiecare persoană.

Există și un program național de finanțare privind creșa pentru copii asigurată de angajator, fiind conceput pentru înființarea de noi locuri de îngrijire a copiilor susținute de angajator.

Sunt foarte multe servicii și beneficii pe care le oferă statul german prin acest minister, mult peste România. Lista este foarte mare. Cine vrea poate să se uite.

În Finlanda, ministerul Familiei se ocupă de bunăstarea socială, protecția copilului, asistența socială și servicii pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv servicii de interpret, servicii pentru persoanele în vârstă, servicii de sănătate, asistență medicală școlară și servicii pentru elevi, cu politici împotriva violenței domestice etc.

În Norvegia, ministerul vrea să permită copiilor și tinerilor să crească în siguranță și să participe la procesele publice de luare a deciziilor, să promoveze securitatea economică și socială pentru familii, consolidarea drepturilor și siguranța consumatorilor.

Cea mai mare parte a bugetului merge pe beneficiile (în bani) pentru familiile cu copii.

În Polonia, deși se numește Ministerul Familiei și Politicii Sociale, acesta e de fapt un minister clasic al muncii, așa cum îl aveam noi până în 2021. În Europa, multe țări au un minister așa cum îl aveam și noi pe-al nostru, cel al Muncii, care include și chestiunile legate de familie. Nu discutăm despre programe și servicii, pentru că aici diferă enorm de la o țară la alta.

Ce se propune în Programul de guvernare

De precizat că programul de guvernare, la capitolul destinat acestui minister, vorbește despre „măsuri propuse”.

 • Program de construire de creșe în toate comunitățile în care există cerere semnificativă, precum și sprijinirea Ministerului Finanţelor Publice şi a autorităţilor locale din marile aglomerări urbane pentru amenajarea de creşe în incinta cladirilor de birouri, ca o măsură activă de stimulare a reîntoarcerii la serviciu înainte de expirarea perioadei de 2 ani şi implicit, de creștere a natalității:
 • Sprijinirea Ministerului Finantelor Publice în aplicarea unor măsuri de deductibilitate pentru familiile cu mai multi copii, ca măsură activă de incurajare a creşterii natalității, cu punctaje diferențiate în funcţie de numărul de copii şi în accesul la programe de creditare de locuire pentru achizitionarea unor noi locuințe sau renovarea și extinderea celor existente; această măsură trebuie corelată cu o activă implicare a autorităților locale în dezvoltarea infrastructurii necesare pentru îngrijirea copiilor, astfel încât părinții să fie încurajați să revină la muncă;
 • Extinderea programelor de tip scoală după școală (after school); Susținere financiară pentru familii în vederea achiziționării de echipamente necesare în procesul de tranziție digitală (pentru a face față noilor provocări produse de pandemia Covid 19, în special şcoala online și telemuncă la anumite categorii de salariați);
 • Facilități fiscale pentru întreprinzătorii care oferă lucrătorilor anumite beneficii favorabile familiei (ex. decontare cheltuieli creşă sau învățământ etc.);
 • Program de finanțare pentru achiziția unor autoturisme familiale (de 7 persoane/locuri);
 • Program de credite pentru achiziționarea de locuințe pentru tineri familişti, subvenționat de stat luând în considerare ca un criteriu de punctaj numărul de copii. Program de asistenţă pentru construirea primei case, în parteneriat cu administrațiile locale;
 • Program de credite personale pentru tineri familişti (FamilyStart); Dezvoltarea sistemului instituțional de îngrijire timpurie a copiilor (program crese, instituții de consultanţă familială, medicină de familie şi pediatrie, înfiintarea unei rețele de consultanţi de sănătate / asistenti medicali comunitari).
 • Instituirea unui sistem de vouchere din care beneficiarii să poată acoperi costurile unor servicii specifice în domenii precum educația, sportul, sănătatea şi cultura. Bunicii, respectiv frații majori şomeri să poată beneficia de indemnizația de creştere a copilului în locul părinților, dacă părintele se întoarce la locul de muncă.
 • Reducerea progresivă a cuantumului contributiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate, în funcție de numărul de copii aflați în întreţinere, până la o scutire totală pentru cei care au în întretinere cel putin 3 copii;
 • Facilități acordate de administratiile locale: ex. loturi pentru construirea de case, instituirea unor facilități privind taxele si impozitele locale etc.;
 • Acordarea unui grant de 30% din valoarea constructiei/achiziției unei locuințe noi (începută în 2022) familiilor cu copii mai mici de 15 ani şi care nu dețin în prezent o locuinţă. Grant-ul se acordă la finalizarea locuinței și nu poate depăși suma de 45.000 euro în mediul urban, respectiv 30.000 euro în mediul rural
 • Acordarea posibilității autorităților administrațiilor publice locale de a sprijini familiile care au în întreținere copii prin reduceri/scutiri de taxe şi impozite, precum şi prin acordarea unor burse școlare complementare pentru elevii care provin din familiile numeroase;
 • Oferirea unui sprijin financiar acordat o singură dată, la naşterea fiecărui copil, familiilor vulnerabile, inclusiv familiilor monoparentale, al căror venit per familie este sub nivelul salariului minim brut pe economie garantat în plată;

Pentru celelalte lucruri propuse, vezi Programul de guvernare 2021-2024.

Momentan, Ministerul Gabrielei Firea pare a fi o anexă a Ministerului Muncii

Acest nou minister e ciudat, dacă ne uităm puțin la el. Seamănă cu un fel de anexă a Ministerului Muncii. Asta pentru că instituții importante precum Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi au rămas în continuare la Ministerul Muncii. În alte țări, unde există un minister al Familiei, printre altele, de astfel de lucruri se ocupă: alocații, ajutoare, programe, adică chestiuni ce țin de bani cu ținte directe.

Practic, Ministerul Familiei are grijă de câteva instituții din subordine, care i s-au dat: precum cea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție sau Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Bineînțeles, pentru acele probleme specifice, trebuie să te adresezi instituțiilor respective.

A preluat de la Ministerul Tineretului și Sportului „numărul de posturi, precum și personalul din cadrul Direcției politici pentru tineret, personalul cu atribuții în domeniul tineretului din cadrul Direcției sportul pentru toți și programe pentru tineret, din cadrul structurii de implementare proiecte fonduri nerambursabile, precum și din restul structurilor în care există personal care desfășoară activități în domeniul tineretului”.

O privire în buget arată că practic se continuă proiectele începute anterior, multe din fonduri europene. Ca exemplu, un proiect este despre organizarea de tabere naționale, tematice, sociale, pentru copii, tineri cu dizabilități sau altul despre organizarea de tabere studențesti pentru studenți merituoși sau situație socială gravă.

Cum arată site-ul Ministerului Familiei acum:

Ministerul Familiei – numărul de posturi și ce va face

Conform actului normativ, acest minister are alocat un număr de 230 de posturi, fără cele ale demnitarilor și aferente cabinetelor lor. A nu se confunda numărul de posturi cu angajați, așa cum se întâmplă de multe ori. Sunt instituții cu număr mare de posturi în organigramă, dar în practică să fie mai puține ocupate.

Ce va face?

E o listă întreagă la Articolul 4 din Hotărârea de Guvern, dar menționăm două importante:

 • identifică, elaborează și promovează politici publice și acte normative în domeniul politicilor familiale, protecției drepturilor copilului și adopției, combaterii violenței domestice și al egalității de șanse între femei și bărbați, activității de tineret, în deplină concordanță cu prevederile Programului de guvernare și cu obligațiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniile sale de activitate;
 • inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniile politicilor familiale, protecției drepturilor copilului și adopției, combaterii violenței domestice și egalității de șanse între femei și bărbați, activității de tineret;
 • propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniile sale de activitate;

Momentan, noul Minister al Familiei pare că există doar de dragul de a fi condus de cineva. Instituțiile din subordine vor funcționa la fel cum o făceau și până acum. Dacă vom vedea o îmbunătățire a politicilor ce țin de familie și va iniția proiectele despre care se face referire în programul de guvernare, rămâne de văzut. Oricum, alte ministere vor trebui să le inițieze, cel al Familiei fiind doar parte din proces, iar în ceea ce privește implementarea, tot celelalte vor trebui să facă asta.

Răspunsurile Gabrielei Firea

Abia acum au sosit răspunsurile Gabrielei Firea la întrebările HotNews.ro trimise pe 9 februarie.

Întrebare: În Hotărârea de Guvern din ianuarie, prin care se înfiintează ministerul, scrie ca are sediul pe Calea Victoriei nr. 3. Acolo nu este nimic momentan. Din ce înteleg, se lucrează acum de la Guvern. Acolo sunt birourile. Când va veți muta pe Calea Victoriei nr. 3?

Gabriela Firea: Organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 22 din 5 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial a doua zi. Într-adevăr în această hotărâre este precizat faptul că sediul ministerului este în Calea Victoriei nr. 3.

Din păcate, este o eroare care va fi reparată în scurt timp. Structura centrală a ministerului funcționează încă în Palatul Victoria, iar instituțiile subordonate sunt în continuare în sediile lor.

A fost solicitată o locație potrivită pentru funcționarea ministerului, iar acest moment se identifică o clădire aflată în proprietatea statului.

Întrebare: Cu ce ne poate ajuta Ministerul Familiei? Cu ce probleme?

Gabriela Firea: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are ca principală atribuție realizarea politicilor naționale, corelate cu cele europene și internaționale, în domeniul familiei, tineretului, protecției drepturilor copilului și adopției, violenței în familie și egalității de șanse. Pentru prima dată în România, politicile pentru familie, tineret și copii vor fi un tot unitar. Menirea acestui minister este sprijinirea familiei, tinerilor și a copiilor în toate aspectele vieții.

Se tot vorbește despre nevoia creșterii natalității și este limpede că trebuie să susținem familiile din România. Declinul demografic poate fi oprit doar prin măsuri concrete, adaptate nevoile tinerilor cărora fie le e frică să aibă copii sau care cred că viitorul e mai bun în străinătate. Deja am lansat în consultare publică propunerea pe care am trimis-o către Ministerul Sănătății pentru a modifica programul național de fertilizare in vitro. Mai avem și alte două proiecte destinate sănătății familiilor din România pe care le discutăm cu specialiștii din Ministerul Sănătății.

Tinerii, de exemplu, au nevoi concrete cum ar fi achiziționarea unei locuințe. Avem deja în lucru proiecte clare pentru a-i ajuta. Deja m-am întâlnit cu cele mai importante organizații și le-am înțeles nevoile. Tinerii vor avea mereu deschisă ușa ministerului. Anul 2022 este Anul European al Tineretului și avem proiecte concrete pentru tineri, multe dintre ele pentru tinerii din mediul rural.

Nu mai vreau să citim statisticile sumbre și cifrele seci despre victimele violenței domestice. Voi face tot ce ține de mine ca agresorii să fie ținuți departe și victimele să aibă parte de ajutor. La fel cum mă voi zbate ca toți copii fără familii să aibă o viață mai bună.

Întrebare: De legislatia muncii cu privire la concediul maternal, de exemplu, se va ocupa Ministerul Familiei?

Gabriela Firea: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse poate face propuneri de modificare a legislației în toate domeniile care au impact asupra vieții familiilor din România. Toate aceste propuneri se fac de comun acord cu celelalte ministere. Așa lucrăm, în prezent, cu Ministerul Sănătății la modificarea programului național de fertilizare in vitro. În ce privește concediul de creștere a copilului, avem deja în lucru o propunere pentru recunoașterea ca stagiu de cotizare la pensie a acestei perioade. Vom da detalii când proiectul va fi gata pentru consultare publică.

Întrebare: Alocațiile pentru copii: se va ocupa Ministerul Familiei?

Gabriela Firea: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu își propune să preia din atribuțiile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Am preluat de acolo doar Serviciul Familie care exista pe hârtie, dar nu funcționa așa cum ar fi trebuit.

Întrebare: Pun aceste întrebări, pentru că în alte țări (nu sunt multe) unde există un Minister al Familiei, acesta se ocupa de tot felul de plăți (chiar și alocații) și programe pentru familii.

Gabriela Firea: În România, de aceste plăți se ocupă Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, în subordinea Ministerului Muncii.

Întrebare: Ce este familia? Ce considerați a fi familie? (încerc sa înțeleg exact pe cine doriți să ajutați deoarece în alte țări familia este definită diferit)

Gabriela Firea: Legislația din România stabilește clar sensul noțiunii de familie. Noi această noțiune o vom urmări în activitatea noastră și ne vom adapta dacă, în urma unui vot popular și cu o dezbatere publică, apar schimbări.

Întrebare: Va exista un upgrade, în sensul de a prelua de la Ministerul Muncii și instituțiile legate de plăți pentru a deveni un Minister al Familiei în stilul celor din alte țări?

Gabriela Firea: Nu există intenția de a prelua în subordine instituții de la alte ministere. Am preluat deja de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale două instituții importante, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. De asemenea, de la Ministerului Sportului am preluat componenta de tineret, cu toți angajații cu atribuții în domeniu. Consider că avem deja suficiente domenii importante unde trebuie să ne concentrăm activitatea.