Finanțele fac pași în privința implementării e-Transport, ce a fost inițial introdusă prin Ordonanța trenuleț. Prima dată se va aplica opțional de la 1 aprilie pentru produsele cu risc fiscal, conform unui proiect de OUG. Ulterior, de la 1 iulie, va fi obligatoriu.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect OUG e-Transport pentru produse cu risc fiscal ridicat - click pentru a deschide

Sistemul RO e-Transport va include:

 • module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri care, cu ocazia declarării unui transport vor genera un cod unic de înregistrare,
 • elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier
 • componente software pentru analiza integrată a datelor.

De asemenea, conform notei de fundamentare, sistemul va utiliza date și informații deținute la nivelul instituțiilor sau autorităților publice cu atribuții în domeniul transportului rutier și va fi interconectat cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

Sistemul RO e-Transport va monitoriza pe teritoriul național deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat, cuprinzând următoarele tipuri de operațiuni:

 • transportul bunurilor reprezentând achiziții și livrari intracomunitare,
 • transportul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale,
 • transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul national.

Obligația declarării datelor în sistemul RO e-Transport a bunurilor cu risc fiscal ridicat revine, in funcție de tipul operațiunii, beneficiarului sau după caz, furnizorului din România.

Prin excepție, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare ce sunt descărcate temporar pe teritoriul României, obligația declarării datelor în sistemul RO e-Transport, revine depozitarului.

Conform sursei citate, declararea datelor în sistemul RO e-Transport se va face anticipat, acestea fiind valabile o perioadă prestabilită de la data începerii transportului.

Care sunt bunurile cu risc fiscal ridicat?

Momentan nu se știe, dar ANAF va face un ordin prin care se vor stabili aceste bunuri cu risc fiscal ridicat.

De precizat că dacă ne uităm la ordinul privind e-Factura de la începutul anului, atunci lista ar putea include:

1. Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile.

2. Băuturi alcoolice

3. Construcții noi

4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș)

5. Îmbrăcăminte și încălțăminte

Nu se știe care vor fi, așteptăm să vedem OUG în Monitorul oficial, iar pe urmă ordinul ANAF.

Conform notei de fundamentare și proiectului de OUG, se exceptează transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi organizaţiilor internaţionale şi forţelor armate ale statelor străine membre NATO sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică care necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.

De când se va aplica

Începând cu data de 1 aprilie 2022, Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor va pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, modulele informatice. Prima dată va fi opțional.

Ulterior, din 1 iulie 2022, utilizatorii sunt obligați să declare datele referitoare la toate transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Începând cu data de 1 iulie 2022 se interzice transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat care, alături de documentele ce însoțesc respectivul transport, nu este declarat în Sistemul RO eTransport sau nu poate fi identificat prin codul UIT (e un cod unic generat de sistem).

Obligația declarării în sistemul RO e-Transport referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

 • destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
 • beneficiarului din România în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
 • furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne sau a livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
 • depozitarului în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri

Ce amenzi sunt în cadrul e-Transport

Sunt mai mutle tipuri de amenzi. Două dintre ele sunt:

 • Declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri se pedepsește cu amendă de la 10.000 la 50.000 în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
 • Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat. Dacă nu face asta, va fi sancţionat cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.