Așa cum știm, marii contribuabili trebuie să depună fișierul standard de audit (SAF-T) de la începutul acestui an, dar au și o perioadă de grație de 6 luni pentru depunerea Declarației 406. Ei bine, în Monitorul oficial a fost publicat un ordin ANAF (373/2022) care vine cu unele noutăți în ceea ce privește alți contribuabili.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Consultantul fiscal Adrian Bența a realizat o listă a principalelor modificări:

  • Devine obligatorie depunerea Declaraţiei 406 pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
  • Contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
  • Societăţile de administrare a investiţiilor şi administratorii de fonduri de investiţii alternative/fonduri de investiţii alternative, precum şi administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi/sau fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii ocupaţionale, societăţile de intermediere/brokeraj în asigurări, entităţi care sunt autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, încadrate la data de 1 ianuarie 2022 în categoria marilor contribuabili, au obligaţia de depunere a Declaraţiei 406 după data de referinţă pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile financiare şi societăţile de asigurare/reasigurare;
  • Contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei 406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022.

Important: Pentru toți contribuabilii ce se află în sfera de depunere a fișierului SAF-T se păstrează perioada de grație de 6 luni a depunerii declarației față de perioada de referință.