Autoritățile vor să deruleze programe de interes national pentru înființarea unui număr de 100 de centre de servicii sociale pentru un număr estimat de 5.400 de persoane vârstnice, conform unui proiect de Hotărâre al Ministerului Muncii.

PensionariFoto: pxfuel.com

HG programe persoane vârstnice - click pentru a deschide

Acestea ar urma să asigure servicii pentru o perioadă de 2 ani.

Este vorba despre:

1. Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, cu următoarele obiective specifice:

  • dezvoltarea reţelei de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente
  • implementarea managementului de caz pentru persoanele vârstnice dependente și a principiului proximității prin respectarea priorităţii serviciilor de îngrijire la domiciliu şi în comunitate față de îngrijirea de tip rezidenţial;

În 2022 (7 luni) bugetul necesar ar fi de 15,5 milioane lei.

2. Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice, cu următoarele obiective specifice:

  • înfiinţarea şi asigurarea unui număr de 20 servicii de tip cantină socială 8899 CPDH-I;
  • înființarea și asigurarea unui număr de 10 servicii servicii de distribuire a hranei (masa pe roti) şi/sau servicii servicii de distribuire a hranei, ca serviciu de asistenţă comunitară

Bugetul alocat pentru 7 luni din 2022 este de 12,2 milioane lei.

3. Centre de zi de asistență și recuperare, având ca obiectiv dezvoltarea de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcțională.

Bugetul alocat este de 15 milioane lei pentru 2022.

4. Servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice, cu următoarele obiective specifice:

  • Dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară ce furnizează consiliere socială și psihologică pentru persoanelor vârstnice dependente şi pentru îngrijitorii informali ai acestora;
  • Dezvolarea competențelor digitate pentru persoanele vârstnice, pentru îngrijitorii informali ai acestora și pentru personalul din serviciile sociale de îngrijire pe termen lung și a competenţelor pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor dependente, inclusiv lucrul cu câinii utilitari;
  • Înființarea de rețele comunitare voluntare de sprijin pentru asigurarea serviciilor de suport, pentru prevenirea izolării sociale, activități de comunicare și monitorizare

Bugetul alocat pentru cel de-al patrulea punct este de 3,47 milioane lei pentru 2022 (7 luni).

Fondurile necesare sunt prevăzute (pentru toate cele patru programe) în bugetul Ministerului Muncii, fiind vorba despre 48,6 milioane lei. Cumulat pentru 24 de luni, impactul bugetar este de 161 milioane lei.