Companiile românești din sectorul apărării vor avea datoriile la stat sterse de ANAF. Actul se referă la cele datorate până la 31 martie 2022.

HotNews.roFoto: Hotnews

Este vorba despre companiile din producția sau comerțul cu armament, muniții și material de război.

Datoriile sunt: impozite, taxe, contribuții sociale și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și cele accesorii.

  • IMPORTANT: Excepție fac obligațiile fiscale principale cu reținere la sursă și a accesoriilor aferente acestora.

Proiect OUG stergere datorii companii din apărare - Click pentru a deschide

La cât se ridică suma cumulată a datoriilor ce vor fi șterse de ANAF

ANAF va șterge, în total, obligații fiscale de 137,2 milioane lei.

Conform documentelor, acele companii nu pot achita acele datorii și conduc la creșterea plăților restante, creează instabilitate și afectează semnificativ situația economico-financiară a acestora.

Ce companii vor avea datoriile șterse

Un număr de 10 companii vor avea datoriile șterse, de la Uzina Mecanică București, la Fabrica de Arme Cugir.

Motivul principal pentru care se ia această decizie este legat de întărirea capacității de apărare a României prin luarea unor măsuri urgențe de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic, astfel încât Forțele Sistemului Național de Apărare să poată fi pregătite pentru protejarea intereselor esențiale și siguranței statului român, precum și pentru a-și onora obligațiile asumate în calitate de stat membru UE și NATO.

Se propune menținerea unor capacități adecvate de producție militară care să permită, pe deoparte, un grad ridicat de autonomie în înzestrarea FSNA, iar pe de altă parte continuarea exporturilor în vederea amoritzării costurilor cercetării, retehnologizării și producției militare de uz propriu.