În Capitală avem 4 pensionari la 10 salariați iar în Teleorman sunt 16 pensionari la 10 salariați, arată datele Institutului Național de Statistică publicate miercuri. De asemenea, valoarea pensiei medii variază mult: în Botoșani este de 1273 lei, iar în Hunedoara, 2124 lei (mai mare decât în București, unde e 2026 lei), mai arată INS.

Romania are 5 milioane de pensionariFoto: romania.europalibera.org

În anul 2021, numărul mediu de pensionari a fost de 5,07 milioane de români, în scădere cu 49.000 de persoane faţă de anul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,65 milioane persoane, în scădere cu 21.000 persoane faţă de anul precedent;

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii ) a fost de 1666 lei, în creṣtere cu 11,1% faṭă de anul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1602 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 53,0% (comparativ cu 52,0% în anul precedent);

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,65% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,2%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial - au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 14 la 10 în Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 13 la 10 în Botoṣani.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 851 de lei (1273 lei în judeţul Botoṣani, 1281 lei în Giurgiu, 1297 lei în Vrancea, faţă de 2124 lei în judeṭul Hunedoara, 2026 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1889 lei în judeṭul Braṣov).