Transportatorii au primit amnistie pe problema diurnei, adică în ceea ce privește controalele abuzive ale ANAF, cum au fost denumite la acea vreme chiar și de Camera Consultanților Fiscali. Ei bine, aceasta a apărut joi în Monitorul oficial. Având în vedere reglementările suplimentare, nu ar mai trebui ca situația să se mai repete în viitor.

FiscalitateFoto: Freepik.com

Fiscul demarase în 2020 controale pe diurna șoferilor (reîncadrare) și se uita, la ultimii 5 ani la transportatorii rutieri, asta în condițiile în care până atunci unii dintre ei au mai avut controale, dar nimeni nu le-a zis că e ceva în neregulă pe partea asta. De precizat că toți transportatorii aplicau în același fel legea, deci nu era o problemă doar la câțiva.

În 2021, Camera Consultanților Fiscali spunea că autoritățile implicate sunt lipsite de transparență și confuze.

Astfel, deși în cadrul acțiunilor de control fiscal se făceau reîncadrări ale indemnizațiilor, “interpretând speculativ și abuziv tocmai legislația muncii, asupra căreia în documente oficiale afirmă că nu ar avea dreptul să se exprime, autoritățile fiscale nu își asumă în mod public o opinie și nu trasează un set de instrucțiuni, ghiduri, principii de bune practici pe care angajatorii români să le poată avea în vedere la stabilirea tratamentului fiscal al indemnizațiilor acordate”.

În final, în urma unui protest al tranportatorilor în Piața Victoriei, s-a făcut o lege în Parlament, iar acum, după promulgare, e în Monitorul oficial: Legea 72/2022.

Ce spune Legea privind amnistia transportatorilor

Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză și spune că aduce trei proceduri fiscale foarte importante în domeniul diurnei, astfel:

1. amnistie fiscală pentru toate obligațiile fiscale principale sau accesorii generate de reclasificarea diurnei în venituri de natură salarială de către organele de control fiscale pentru perioada 1 iulie 2015 și până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

2. redefinirea procedurii fiscale privind diurna din perspectiva sumelor ce nu sunt considerate venituri de natură salarială pentru care nu se datorează impozitul pe venit și nici asigurările sociale obligatorii;

3. nouă procedură de inspecție fiscală în domeniul diurnelor prin care echipele de inspecție fiscală nu mai au dreptul să reclasifice diurna în venitul de natură salarială decât după controale realizate de inspecția muncii prin care se constată acele situații în urma cărora s-a acordat o diurnă.

Aplicarea amnistiei fiscale

„Cunoaștem faptul că în ultimii ani diurna acordată salariaților aflați în delegație și, cu precădere, diurna acordată salariaților aflați în delegație în străinătate a fost frecvent reclasificată dintr-o sumă neimpozabilă la nivelul persoanei fizice în venit de natură salarială fără să se țină cont de plafonul neimpozabil prevăzut de Codul fiscal așa cum există în legislația anterioară prezentei legi”, spune Adrian Bența.

Reclasificarea diurnei dintr-o sumă neimpozabilă la nivelul persoanei fizice în venit de natură salarială de către echipele de inspecție a generat pentru respectivul angajator obligații de plată de natura impozitului pe venit și a asigurărilor sociale obligatorii și sume accesorii.

Și noi apreciem că o astfel de reclasificare a diurnei în venit de natură salarială este o eroare de apreciere a legislației fiscale de către echipele de inspecție, iar legiuitorul a decis să corecteze această eroare prin următoarele proceduri de amnistie:

a) Dacă au fost emise decizii de impunere aferente perioadei anterior menționate, iar obligațiile fiscale nu au fost plătite de către contribuabili, atunci aceste decizii de impunere sunt desființate prin efectul legii;

b) Dacă au fost emise decizii de impunere, iar contribuabilul a achitat debitele generate de reclasificarea diurnei în venit de natură salarială, atunci contribuabilului i se vor restitui sumele de bani plătite la cererea acestuia;

c) Dacă vor fi efectuate noi inspecții fiscale ce fac referire la perioada mai sus amintită, echipele de inspecție fiscală nu au dreptul legal să reclasifice diurna în venit de natură salarială.

Noua procedură privind impozitarea diurnei, condițiile în care diurna va fi considerată venit de natură salarială.

Prin legea analizată astăzi, spune Bența, se modifică Codul fiscal în sensul că se extinde și detaliază procedura fiscală privind sumele plătite de contribuabili către salariați sau, după caz, către administratori pentru situația de delegare, detașare, detașare transnațională, clauze de mobilitate, precum și pentru „orice alte sume de aceeași natură, altele decât cheltuielile de transport și cazare”, când salariații/administratorii își desfășoară activitatea în altă localitate din țară sau din străinătate.

Conform legii, valoarea neimpozabilă a diurnei pentru care nu se datorează impozitul pe venitul din salarii și nici nu se datorează asigurări sociale obligatorii este de 2,5 X nivelul diurnei ce se acordă personalului din instituțiile publice aprobată prin hotărâre de guvern, dar fără a depăși 3 salarii de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Practic, afirmă Bența, noutatea absolută constă în plafonarea superioară a sumei neimpozabile a diurnei la nivelul de 3 salarii de bază (salarii brute).

  • Desigur, vom avea în vedere situația unei luni calendaristice și numărul de zile de delegare, detașare.

„Ca lucrurile să fie clare reținem faptul că mai întâi analizăm plafonul de 2,5 X nivelul pentru personalul din instituțiile publice, apoi perioada de 3 salarii brute de încadrare, iar diurna neimpozabilă este cea mai mică dintre aceste valori”, a mai arătat el.

Inspecții ulterioare asupra diurnei

Reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub formă de diurnă poate fi realizată de echipele de inspecție fiscală doar în urma unor controale ale inspecției muncii din care să rezulte situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se poate afla salariații.

În termen de 60 de zile de la data publicării acestei legi în monitorul oficial, prin ordin comun al ministrului muncii și al ministrului finanțelor publice se vor aproba procedurile efective pe care le vor urmări aceste instituții când se analizează tratamentul fiscal al diurnei.

Prezenta lege intră în vigoare în data de 2 aprilie 2022, iar noile proceduri privind aplicarea plafonului de 3 salarii de încadrare se vor aplica începând cu diurnele aferente lunii aprilie.