Cum Direcția de Soluționare a Constestațiilor nu se mai află la ANAF, ci la Finanțe, lucru care s-a întâmplat în februarie printr-o hotărâre de reorganizare a Ministerului Finanțelor, acum au fost pregătite instrucțiunile printr-un proiect de ordin de ministru.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect intructiuni solutionare contestatii finanțe (click pentru a deschide)

Poate formula contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un titlu de creanță sau printr-un alt act administrativ fiscal.

Deciziile relevante emise în soluţionarea contestaţiilor, după anonimizarea lor, se vor posta pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Anonimizarea deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor se face prin eliminarea oricăror elemente care ar conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate ori a funcţionarilor publici care au participat la redactarea şi semnarea deciziei, precum şi a denumirii direcţiilor de specialitate, în situaţia în care acestea au fost invocate în cuprinsul deciziei.