Începând cu data de 7 aprilie 2022 și până la data de 31 decembrie 2022 se instituie posibilitatea ca salariații firmelor la care activitatea este afectată de sancțiunile date sau de întreruperea unor tranzacții ca urmare a conflictului armat din Ucraina să beneficieze de șomaj tehnic suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Razboi UcrainaFoto: Marcin Novak / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Este vorba de OUG nr. 36/2022 privind stabilirea unor masuri de protecţie sociala a salariatilor in contextul conflictului armat din Ucraina, apărută în Monitorul oficial.

Procedura de acordare a șomajului tehnic este similară cu cea existentă în perioada anterioară, respectiv indemnizația de șomaj tehnic se acordă în perioada în care contractul de muncă al salariatului este suspendat din inițiativa angajatorului din motive economice conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Valoarea brută a indemnizației este în procent de 75% din salariul de bază brut al salariatului fără a depăși 75% din salariul mediu brut reglementat prin legea asigurărilor sociale pentru anul 2022.

Ce categorii de salariați beneficiază de indemnizație

  • Salariații angajatorilor ce au tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus ale căror activități economice sunt afectate de conflictul armat când se înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de 20% raportate la încasările lunii ianuarie 2022 sau comparativ cu aceeași lună din anul 2021;
  • Salariații angajatorilor supuși unor sancțiuni internaționale pentru care fondurile sau resursele economice sunt blocate prin ordin al președintelui ANAF.

Indemnizația se acordă proporțional cu numărul de zile în care activitatea este redusă/suspendată și este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii (CAS și CASS). Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

Dacă angajatorii își desfășoară activitatea în domeniile unde se acordă facilități fiscale la salariați (construcții, creare programe calculator, cercetare, etc.), pentru indemnizația de șomaj tehnic reglementată de prezenta ordonanță nu se acordă aceste facilități fiscale.

În vederea acordării sumelor angajatorii interesați depun prin poșta electronică la agențiile pentru ocuparea forței de muncă o documentație ce va cuprinde o cerere, o declarație pe propria răspundere și lista cu salariații ce beneficiază de indemnizație.

Modelul tipizat al documentelor va fi aprobat prin ordin de ministru în termen de 10 zile de la prezenta ordonanță.

Solicitările pentru decontarea indemnizației se vor depune în luna curentă pentru indemnizația aferentă lunii anterioare. Termenul de decontare a indemnizației din bugetul pentru șomaj este de cel mult 15 zile de la depunerea documentației la agențiile de ocupare a forței de muncă.

Angajatorii vor plăti către salariați indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare.

Opt elemente de reținut

1. Dacă un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate, are dreptul la indemnizație la angajatorul cu salariul cel mai mare;

2. Dacă un salariat are mai multe contracte de muncă în derulare și cel puțin unul este activ, nu beneficiază de indemnizație;

3. Pe durata acordării acestei indemnizații se beneficiază de drepturile aferente concediilor medicale, iar perioada reprezintă stagiul pentru șomaj;

4. Perioada de acordare pentru aceste indemnizații se ia în considerare când se analizează stagiul pentru concediul pentru creșterea copilului;

5. În aceeași perioadă din lună, dar pentru salariați diferiți, angajatorul poate solicita atât șomaj tehnic reglementat de prezenta ordonanță, cât și reducerea timpului de lucru conform OUG nr. 132/2020;

6. Același salariat, dar în perioade diferite din lună, are dreptul la indemnizația prevăzută atât de OUG nr. 36/2022, cât și de o indemnizație pentru reducerea timpului de lucru – OUG nr. 132/2020;

7. Indemnizația nu se acordă angajatorilor aflați în faliment, dizolvare sau lichidare sau ce au activitatea suspendată din alte motive decât cele din prezenta ordonanță;

8. Indemnizația nu se acordă nici salariaților la care angajatorii sunt instituții și autorități publice.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscale Adrian Bența