Deciziile tactice luate de Comitetul de Administrare a Rezervelor Internationale din cadrul BNR au ținut cont de reducerea apetitului de risc generate de pandemie și de războiul din Ucraina. Rezerva României nu cuprinde expuneri asupra obligațiunilor Rusiei, au spus membrii acestui comitet într-o discuție cu HotNews.ro.

Mugur Isarescu, guvernatorul BNRFoto: Hotnews

Sedintele ​Comitetului de Administrare a Rezervelor Internaționale- CARI, după cum este denumit în interiorul Băncii Centrale, nu durează mai mult de o oră. Cei 11 oameni care compun CARI formează unul dintre cele mai discrete comitete din BNR. Cei 11 au reușit să urce rezervele valutare ale României aflate la BNR cu 4,45 miliarde de euro în 2020. În bancă, celor 11 li se spune ”brilianții”, termen utilizat și de Guvernatorul Isărescu.

ei. Invaluite in mister, reprezentantii Bancii Nationale au acceptat sa vorbeasca pentru HotNews.ro despre cum se desfasoara o sedinta si cum se iau deciziile legate de plasarea rezervelor Romaniei.

Deși în presa mondială și în cea națională apar periodic articole legate de pierderea supremației dolarului în timp, ”brilianții” nu par să considere această amenințare ca fiind iminentă. ”Strategia de piață a CARI nu are în vedere o înlocuire a dolarului ca principală monedă în comerțul internațional”, au spus ei în dicuția cu HotNews.

În 2020, dolarul avea o pondere în Rezerva României de 26,1%, în creștere față de anul anterior (când ”ocupa” 19,6% din rezerve)

Pentru evoluțiile din 2021 va trebui să așteptăm până la finalul lunii iunie, când instituți condusă de Isărescu va publica Raportul Anual.

„Ședințele CARI, care de regulă au loc de câteva ori pe an, discută orientările strategice. In ceea ce privește deciziile tactice, există un flux zilnic de informații între membrii Comitetului privind date relevante pentru activitatea sa – atât tehnice cât și eventuale date legate de situațiile internaționale. Dacă este necesar, se pot convoca întâlniri suplimentare. In funcție de necesități, se pot invita punctual specialiști din afara Comitetului”, au mai spus ”brilianții” în discuția cu HotNews.

Ei admit că mai ales în ultimii doi ani au avut loc schimbări în modul de abordare , „deoarece și situațiile internaționale au înregistrat evoluții semnificative”.

Dar aceste schimbări au fost mai degrabă de nuanță și nu semnificative, așa că le-am clasifica mai degrabă drept modificări de natură tactică, au mai spus membrii CARI.

Rezervele internaționale ale României au un rol-cheie în atenuarea creșterii volatilității pieței valutare

Rezervele internaționale sunt constituite din active lichide, tranzacționabile pe piețele internaționale, astfel că un volum adecvat al acestora conferă o credibilitate sporită în capacitatea autorităților de a gestiona situații de criză și contribuie la ameliorarea costurilor asociate împrumuturilor externe ale statului.

Țările emergente cu acces la piețele de capital la costuri rezonabile, cum este și cazul României, folosesc de regulă rezervele valutare – parte a rezervelor internaționale – în scop preventiv, pentru combaterea riscurilor ce derivă dintr-o eventuală deteriorare a soldului contului curent.

În economiile cu regim de curs de schimb de tip flotare controlată, un factor care joacă un rol important în stabilirea nivelului optim al rezervelor valutare îl constituie volatilitatea monedei locale, în special în momentele de turbulențe pe piețele financiare.

În cadrul activității de administrare a rezervelor internaționale, BNR urmărește asigurarea unui nivel adecvat al acestora, astfel încât să fie îndeplinite cumulativ o serie de obiective. Sunt urmărite în primul rând lichiditatea și siguranța, iar în subsidiar obținerea de profit, administrarea rezervelor internaționale de către BNR fiind efectuată în condiții de apetit redus față de risc.

Astfel, maximizarea valorii rezervelor internaționale are loc în condițiile respectării unor limite de risc prudente, care asigură disponibilitatea permanentă a acestora pentru utilizare în caz de necesitate.

În anul 2020, au fost urmăriți principalii parametri strategici pentru activitatea de administrare a rezervelor internaționale, stabiliți de către Consiliul de administrație al BNR. Aceștia au continuat să vizeze un cadru care să permită obținerea unei performanțe investiționale cât mai ridicate pe ansamblul perioadei de aplicare a strategiei, prin practicarea unui management prudent și eficace al rezervelor, centrat pe diversificarea riscurilor bilanțiere ale instituției, pe siguranța și lichiditatea plasamentelor.

Cele 6 reguli ale Comitetului de Administrare a Rezervelor Internaționale

Principalii parametri strategici urmăriți de BNR în activitatea de administrare a rezervelor internaționale, în cursul anului 2020, au fost:

  • compoziția rezervei valutare: euro – între 40 la sută și 75 la sută din total; dolarul SUA - între 10 la sută și 35 la sută din total; alte valute – maximum 30 la sută din total;
  • o durată medie de până la 1 an și 3 luni pentru întreaga rezervă valutară;
  • o tranșă de investiții care vizează îmbunătățirea rezultatelor din activitatea de administrare a rezervelor internaționale;
  • categorii de emitenți eligibili: (i) Guvernul SUA; (ii) agenții guvernamentale sau sponsorizate de Guvernul SUA; (iii) guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene; (iv) agenții guvernamentale sau sponsorizate de guvernele țărilor membre ale UE; (v) Guvernul Japoniei; (vi) Guvernul Chinei: (vii) alte guverne care beneficiază de rating minim A-; (viii) instituții supranaționale; (ix) entități private emitente de obligațiuni garantate cu active;
  • limita de expunere față de entități private emitente de obligațiuni garantate cu active:10 la sută din totalul rezervelor internaționale;
  • limita de expunere față de entități private, altele decât cele emitente de obligațiuni garantate cu active: 10 la sută din totalul rezervelor internaționale.

Comitetul de administrare a rezervelor internaționale și Consiliul de administrație al BNR au considerat oportună modificarea unor portofolii de referință în cadrul strategiei de administrare a rezervelor internaționale ale României pentru perioada 2020-2021, având ca efect cumulat creșterea duratei medii a titlurilor deținute.

A fost practicat în continuare un management dinamic și flexibil al rezervelor valutare, orientat către identificarea și valorificarea oportunităților apărute pe piețele financiare internaționale, care să nu pericliteze însă obiectivele BNR privind siguranța și lichiditatea investițiilor. În vederea obținerii unor venituri suplimentare, au avut loc ajustări ale compoziției valutare a rezervelor, precum și ale alocărilor pe clase de emitenți de titluri cu venit fix. Totodată, a fost menținută preferința pentru un management relativ dinamic în ceea ce privește duratele portofoliilor și expunerile

pe curbele de randamente. Asumarea de riscuri suplimentare a fost realizată într-o manieră prudentă și eficace, avându-se în vedere încadrarea în obiectivele și parametrii de risc definiți prin strategia multianuală de administrare a rezervelor internaționale, precum și prin alte dispoziții și considerente relevante.