Există posibilitatea ca societățile să distribuie dividende trimestrial în baza unor situații financiare întocmite trimestrial prin Legea nr. 163/2018.

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

„Desigur, pentru plata dividendelor trimestriale se reține și se plătește impozit pe dividende până în data de 25 a lunii următoare celei în care s-au efectuat plățile de dividende”, arată consultantul fiscal Adrian Bența într-o analiză a sa.

  • Legea prevede faptul că dacă prin situațiile financiare anuale rezultă că dividendele plătite pe parcursul anului sunt în sumă mai mare decât s-ar cuveni în baza situațiilor financiare anuale atunci beneficiarii dividendelor au un termen de 60 de zile să restituie dividendele necuvenite.

„Din punct de vedere fiscal, când se identifică această situație, dividendele plătite către participanții la societate în baza situațiilor financiare trimestriale sunt mai mari decât cele cuvenite, decât valoarea dividendelor în baza situațiilor financiare anuale, observăm că și impozitul pe dividend plătit către bugetul de stat pentru plățile trimestriale de dividende este mai mare decât impozitul pe dividendele cuvenite către participanții la societate determinat în baza situațiilor financiare anuale”, a precizat Bența.

Prin OpANAF nr. 765/2022 (publicat miercuri în Monitorul oficial) se adoptă procedura de restituire/regularizare a impozitului pe dividend plătit în plus având în vedere situația descrisă anterior.

Ce faci în situația restituirii impozitului pe dividende plătit în plus

În situația în care un plătitor de dividende se află în această situație de restituire a impozitului pe dividende plătit în plus către bugetul de stat, procedura fiscală de urmat, potrivit lui Bența, este:

  • Depune o declarație rectificativă privind impozitul pe dividend plătit în plus;
  • Ulterior depunerii declarației rectificative se depune la organul fiscal competent cererea de restituire/regularizare a impozitului pe dividend. Această cerere este formular tipizat și este elementul principal al acestei proceduri fiscale, adoptată prin prezentul act normativ.

De reținut:

  • Cererea de restituire/de regularizare a impozitului pe dividend se poate depune doar după ce beneficiarii de dividende restituie către societate dividendele achitate în plus;
  • Cererea poate fi depusă într-un termen de 5 ani, termenul general de prescripție a dreptului de restituire prevăzut în Codul de procedură fiscală;
  • În cazul în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale restante, inclusiv amenzi datorate bugetului de stat, mai întâi se efectuează compensarea sumelor restante și apoi se va regulariza diferența;
  • În cererea de restituire a sumelor se va menționa contul bancar unde contribuabilul dorește să i se restituie diferența de impozit.