Luna mai este una importantă pentru multe categorii de contribuabili, atât persoane fizice cât și firme: de la Declarația unică și 230, la Legea 72/2022.

FiscalitateFoto: Freepik.com

Declarația unică – termen de depunere și plată: 25 mai

Persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii trebuie să depună Declarația unică 2022 până pe 25 mai.

Luând în considerare că salariul minim în 2022 este de 2.550 lei brut, noul plafon este 30.600 lei.

Declaraţia (formularul) se depune:

 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

 • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);

- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Declarația unică și veniturile din străinătate – un Ghid ANAF

Ce obligații fiscale ai dacă obții venituri din NFT-uri

Veniturile din criptomonede: declararea și plata taxelor

Obții venituri din YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook? Ce obligații fiscale ai

Declarația 230 – termen depunere: 25 mai

Persoanele fizice pot depune Declarația 230 pentru a dona până la 3,5% din impozitul pe venit pentru un ONG, asta pentru ca acei bani să nu rămână la stat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

 • realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor
 • venituri din pensii
 • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,
 • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

*se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora

Ca să dăm un exemplu, dacă ești salariat într-o firmă, poți depune Declarația 230.

Singurii care nu vor depune sunt angajații din IT, Construcții, Cercetare pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct.

La fel și în cazul celor care au fost în șomaj tehnic sau au primit indemnizația respectivă.

De unde se decarcă declarația 230 și unde se depune vezi în textul scris de HotNews.ro din 17 ianuarie.

Legea 72/2022 - prevederi ce intră în vigoare din 1 mai

Începând cu data de 1 mai intră în vigoare legea 72/2022 care prevede, printre altele, asigurarea unui regim fiscal unitar al tuturor formelor sub care angajatorii acordă diferite categorii de sume suplimentare pentru perioadele în care activitatea angajaților se desfăşoară în altă localitate, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Conform unui material realizat de Luminița Obaciu, Payroll Partner, Soter & Partners, în cazul angajaților mobili este obligatorie introducerea clauzei de mobilitate în contractul individual de muncă.

Categoria de salariați menționată beneficiază de o serie de beneficii suplimentare acordate de angajator, precum prestații suplimentare în bani sau bunuri în natură, considerate venituri de natură salarială, ce intră în baza de calcul a tutoror taxelor salariale.

În funcție de domeniul de activitate și specificul muncii, există numeroși angajați care nu au un loc fix de muncă, ci lucrează în afara sediului angajatorului pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale.

Activitatea acestora se poate desfășura atât în țară, cât și în străinătate, în această categorie fiind incluși spre exemplu angajații din sectorul transporturilor, construcțiilor sau achizițiilor.

Conform legii:

Indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

 • în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
 • în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;

De asemenea, conform legii:

Indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite pe perioada deplasării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum și de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

 • în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic;
 • în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic se calculează prin raportarea celor 3 remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada deplasării;