Ministerul Finanțelor propune neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/lunã, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru creșterea voluntarã a salariului de bazã minim brut pe țarã garantat în platã, prevãzut în contractul individual de muncã.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect 200 lei neimpozitați la salariul minim – click pentru a deschide

Conform MF, reglementarea regimului fiscal derogatoriu are ca scop combaterea consecințelor sociale negative cauzate de creșterea prețurilor.

De la 1 iunie 2022, pentru suma rezultatã din majorarea salariului de bazã de la nivelul salariului de bazã minim brut pe țarã garantat în platã, respectiv 2.550 lei lunar, fãrã a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar, nu se datoreazã impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

„De aceastã mãsurã vor beneficia și persoanele nou angajate în perioada cuprinsã între data intrãrii în vigoare a ordonanței de urgențã și pânã la 31 decembrie 2022, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bazã lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncã, fãrã a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei”, spune Ministerul.

Conform notei de fundamentare, implementarea măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim (creștere voluntară scutită de taxe)" generează un impact negativ asupra veniturilor bugetare în anul 2022 în sumă de -326 milioane lei (impozit pe venit și contribuţii sociale), aferent perioadei 01 iunie - 31 decembrie 2022.

Totodatã, prin actul normativ sunt aduse o serie de modificãri și completãri Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã necesare pentru reglementarea obligației de raportare de cãtre furnizorii de servicii poștale a informațiilor specifice referitoare la trimiterile poștale pentru care destinatarul achitã expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, contravaloarea bunului livrat.

Prin aceastã mãsurã se urmãrește identificarea beneficiarilor reali care eludeazã taxele și impozitele datorate, prin încasarea sub formã de rambursuri prin intermediul furnizorilor de servicii poștale, a veniturilor obținute din tranzacții efectuate în mediul on-line.