Numărul românilor care vor să lucreze mai mult (deși au un job part-time, dar doresc şi sunt disponibili să lucreze mai multe ore decât în prezent) a fost anul trecut de 1,4%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât în anul anterior, arată datele INS publicate vineri.

HotNews.roFoto: Hotnews

Forţa de muncă potenţială adiţională (care reprezintă suma a două categorii de persoane: „persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”) cuprindea 227.500 persoane, în scădere cu aproape 10% faţă de anul anterior.

Rata şomajului este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta forţei de muncă în gospodării, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice şi sociale.

Alături de acesta, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte) şi anume:

- persoane subocupate;

- persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul;

- persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.

Ultimii 2 indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”.

Setul de 3 indicatori constituie „arii” de diferenţiere şi întrepătrundere între populaţia ocupată şi cea în şomaj, pe de o parte, şi între şomeri şi populaţia inactivă, pe de altă parte, după cum se poate observa din diagrama de mai jos.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (6355,8 mii persoane), 227,5 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în scădere cu 24,0 mii faţă de anul precedent). Dintre acestea:

• 215,2 mii persoane erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2021, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 2,6%.

• 12,3 mii persoane căutau un loc de muncă, dar nu erau disponibile să înceapă lucrul.

În anul 2021, 117,4 mii persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 1,4% din populaţia activă, 1,5% din populaţia ocupată şi 39,7% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a crescut cu 15,7 mii.