În situația morții contribuabilului care realizează venituri extrasalariale în interiorul anului fiscal, acesta nu este scutit de plata contribuției la sănătate. Un ordin ANAF privind procedura de reglementare a fost publicat în Monitorul oficial (493/2022).

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

Conform unei analize realizată de consultantul fiscal Adrian Bența, este vorba despre acei contribuabili care au realizat venituri extrasalariale la care contribuția se datorează prin efectul legii prin depășirea plafonului de scutire sau acei contribuabili ce s-au asigurat în sistemul public de sănătate prin opțiune.

„Compartimentul de specialitate din cadrul autorității fiscale identifică aceste situații de deces ale contribuabilului fie prin date comunicate de către evidența persoanelor, fie prin constatările proprii”, spune el.

Anual, până la data de 31 decembrie, compartimentul de specialitate din cadrul autorității fiscale identifică aceste situații și va recalcula contribuția la sănătate conform prezentei proceduri.

În esență, se reduce suma contribuției la sănătate datorată la plată. Rămâne ca și obligație de plată suma proporțională cu numărul de luni trecute de la începutul exercițiului și până la data decesului contribuabilului.

“Desigur, decesul contribuabilului nu conduce la scutirea la plată a contribuției la sănătate. Suma contribuției datorate la plată va fi menționată în certificatul de atestare fiscală solicitat de notarul public la care se realizează dezbaterea succesiunii, afirmă el.

În ipoteza acceptării succesiunii de către moștenitori, aceștia preiau și obligația plății contribuției la sănătate.

Procedura menționează modul în care succesorii preiau această contribuție în sarcină de plată și au calitatea de debitori către bugetul de stat.