Dacă nu-ți place faptul că statul poate păstra toți banii din impozitul pe venit, ai ocazia ca până pe 25 mai să depui Declarația 230, prin care poți redirecționa o parte din bani (3,5%) către un ONG.

Declaratia 230Foto: ANAF

HotNews.ro a avut o scurtă discuție pe temă cu consultantul fiscal Cornel Grama, pe care o găsiți mai jos.

De exemplu, dacă depune cineva cu salariul mediu (5.577 lei, cât era anul trecut), ar însemna 152 lei, iar pentru cineva cu salariul minim: circa 46 lei. Par puțini, dar adunați pot ajuta și salva vieți. Tot ce trebuie să faci este să completezi o pagină pentru ca statul să nu pastreze banii tăi.

Ce este Declarația 230 și cine trebuie să o completeze

Declarația sau formularul 230 reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

• realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor

• venituri din pensii

• venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,

• venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real

• venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

*se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora

Ca să dăm un exemplu, dacă ești salariat într-o firmă, poți depune Declarația 230.

Singurii care nu vor depune sunt angajații din IT, Construcții, Cercetare pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct.

La fel și în cazul celor care au fost în șomaj tehnic sau au primit indemnizația respectivă.

De unde poți descărca D230

Declarația 230 se poate descărca de pe site-ul ANAF.

Din ce vedem, la momentul publicării acestui text figurează că aceasta a fost actualizată pe site-ul instituției pe data de 13 ianuarie 2022.

În ceea ce privește completarea, este una dintre cele mai simple. Majoritatea ONG-urilor pun la dispoziție o varianta precompletată cu datele lor, la care poți adăuga nume, prenume etc.

Unde depui formularul

Acesta trebuie depus la ANAF, adică instituția de la care ai și descărcat Declarația 230.

Varianta cea mai simplă este să o depui prin Spațiul Privat Virtual. Adică online (e vorba de câteva click-uri).

Pentru că anul trecut a apărut o Ordonanță (8/2021), aceasta poate fi depusă și la ONG-ul sau entitatea către care vrei să redirecționezi cei până la 3,5%. În curând o să fie publicat și ordinul ANAF privind procedura ONG-urilor, deoarece acestea trebuie să centralizeze declarațiile și să completeze un formular.

Se mai poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Care este termenul de depunere al Declarației 230 în 2022

În 2022, Declarația 230 trebuie depusă până la 25 mai.

Practic banii ăia oricum sunt încasați de stat. Singurul lucru pe care îl poți face este să le dai o destinație, să se întâmple ce vrei tu cu ei.

Să nu ne lăsăm influențați, totuși, de cei care spun că „tot aia e”. Mai sunt totuși și oameni care fac lucruri bune în țara asta. Poate banii ăia pot salva o viață sau îmbunătăți condițiile celor care au nevoie de ajutor.