Fiscul poate începe procedura de executre silită de la distanță. În acest sens, un ordin ANAF (878/2022) a apărut în Monitorul oficial.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o analiză a acestuia.

“Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare emise de organele de executare silită, ANAF pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe site, un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente.

Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă”, spune el.

ANAF va încheia un protocol sau o convenţie-cadru cu instituţiile de credit şi, după caz, Asociaţia Română a Băncilor în vederea asistenţei reciproce, a acţiunilor comune şi pentru interconectarea proceselor operaţionale aferente furnizării de servicii pentru implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituţiile de credit.

  • Începând cu data semnării convenţiei-cadru sau a protocolului, instituţia de credit, împreună cu ANAF, realizează reconcilierea informaţiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti înfiinţate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii.

“Data comunicării către instituţia de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării acestuia în sistemul informatic, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare”, a mai arătat el.

Aceste informaţii se stabilesc, spune Bența, pentru fiecare instituţie de credit, prin protocolul sau convenţia-cadru.

Actele de executare silită emise în format electronic de organul fiscal central se semnează cu semnătură electronică extinsă a Ministerului Finanţelor, bazată pe un certificat calificat, sau cu semnătură electronică calificată emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, înscris în Trusted List.

Pentru comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, organul fiscal competent va proceda la generarea acestora din aplicaţiile informatice existente, pentru creanţele gestionate în aceste sisteme şi pentru fiecare instituţie de credit, unde debitorul are deschise conturi. În acest sens, organele fiscale competente vor transmite datele cuprinse în acestea către Unitatea de Imprimare Rapidă (U.I.R.), urmând procedura existentă privind transmiterea documentelor pentru tipărire/spaţiul privat virtual.