Experți cunoscuți din mai multe domenii recomandă, printre altele, eliminarea tuturor scutirilor și tratamentelor preferențiale, a cotei reduse de impunere a dividendelor, digitalizarea și simplificarea sistemului de declarare a veniturilor de către persoanele fizice. Totul se află într-un document realizat de un grup de lucru. Acesta arată că taxarea muncii poate scădea dacă se aplică măsurile propuse de ei.

Fiscalitate 2022Foto: DreamsTime

Plecând de la principiul că sarcina fiscală stabilită în funcție de mărimea venitului și nu de tipul acestuia și ținând cont că CAS, CASS nu sunt impozite (ci plăți care implică o serie de contraprestații de asigurări sociale și de sănătate), considerăm că se pot realiza simultan mai multe obiective (creștere de venituri la bugetul consolidat, eliminare de privilegii, dar și scădere a obligațiilor asumate pentru viitor de către Bugetul de asigurări sociale de stat), adoptând următorul set de măsuri:

 • 1. stabilirea bazei de impozitare a CAS și CASS la nivelul tuturor veniturilor (care intră în baza de impozitare a acestor contribuții) obținute de o persoană fizică;
 • 2. plafonarea bazei de calcul al CAS, CASS la un nivel rezonabil (maxim 3 salarii medii pe economie pe luna, respectiv 36 de salarii medii pe economie pe an), calculate pentru suma veniturilor coroborat cu plafonarea corespunzătoare a numărului de puncte de pensie.

Plafonarea bazei de calcul al CAS, CASS la 3 salarii medii pe economie este condiționată de implementarea simultană a masurilor propuse pe pct. 3 - ), o eliminare parțială a scutirilor făcând necesară a reevaluare a acestei sume la un nivel superior, pentru a evita scăderea veniturilor la bugetul consolidat;

 • eliminarea tuturor scutirilor și tratamentelor preferențiale (pentru diferite categorii de salariați sau contribuabili din diverse sectoare de activitate) create prin stabilirea unor baze de calcul diferite pentru CAS, CASS (salariul minim) sau la impozitul pe venit (norma de venit);
 • 4. eliminarea cotei reduse de impunere a dividendelor și aplicarea cotei standard de impunere de 10%;
 • 5 introducerea CFC pentru UBO (profiturile nedistribuite din companii aflate în jurisdicții fiscale slab/neimpozitate tratate ca dividend);
 • 6. introducerea de măsuri eficiente pentru a ușura impunerea sumelor ce nu pot fi justificate prin venituri declarate și descurajarea acumulării de astfel de sume în viitor;
 • 7. reglementarea clară a câștigurilor din tranzacții cu moneda virtuală sau NFT, similar cu modul actual de impozitare a câștigurilor obținute din tranzacționarea pe piețe reglementate a titlurilor de participare;
 • 8. revizuirea modului de calcul al impozitului pentru venitul obținut din vânzarea bunurilor imobile din patrimoniul personal, astfel încât (i) să permită deducerea din valoarea tranzacției a sumei de 450.000 lei numai în cazul primei locuințe (de la a doua locuință achiziționată nu se mai operează nici o deducere); și (ii) să excepteze de la taxare doar transferurile între rude sau afini de gradul I (părinți, copii, soți), taxându-le pe toate celelalte.

Alternativ și de preferat, s-ar putea lua în considerare și posibilitatea impozitării câștigului obținut din vânzarea bunurilor imobile din patrimoniul personal, aplicând următoarele reguli:

- impozitarea cu 10% a câștigului obținut din vânzare, acesta fiind determinat ca diferența dintre prețul de vânzare și valoarea fiscală a bunului imobil vândut, minus cheltuielile ocazionate de vânzare;

- scutiri: doar un imobil cu destinație de locuință timp de 3 ani, precum și donațiile între rude și afini de gradul 1 (cu păstrarea valorii fiscale anterioară donației).

 • 9. diminuarea plafonului pentru care activitatea se poate impozita pe norme de venit de la 100.000 euro la 20.000 euro;
 • 10. digitalizarea și simplificarea sistemului de declarare a veniturilor de către persoanele fizice.

Conform sursei citate, plafonarea bazei de calcul al CAS, CASS și eliminarea scutirilor/tratamentelor preferențiale trebuie OBLIGATORIU să fie făcute ÎMPREUNĂ!

 • Plafonarea bazei de calcul al CAS și CASS fără eliminarea scutirilor va genera reducerea semnificativă a veniturilor bugetului consolidat, o eliminare parțială a scutirilor făcând necesară plafonarea la un nivel superior celui propus, de 3 salarii medii pe economie;
 • Eliminarea scutirilor sau tratamentelor preferențiale (baza de calcul egală cu salariul minim pentru CAS, CASS la PFAI/PFI etc.) fără plafonarea bazei de calcul va descuraja conformarea și poate duce la reduceri de venituri bugetare.

Conform calculelor estimative ale grupului de lucru, măsurile propuse mai sus pot duce la o creștere a veniturilor la bugetul consolidat de aproximativ 1,5% PIB, fiind însă posibil ca aceasta să fie mai mare datorită amplorii luate în prezent de utilizarea Codului fiscal pentru a evita plata

impozitului pe venit și – mai ales, a CAS și CASS.

"Dacă acesta va fi cazul, se poate crea spațiu fiscal pentru a implementa măsuri de reducere a sarcinii fiscale pentru muncă, în special la salariile mici – caz în care reducerea ar putea fi făcută prin acordarea deducerii regresive existente în prezent pentru baza de calcul al impozitului pe salarii și pentru CAS, CASS", conform sursei citate.

Sursă foto: DreamStime.com