Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a înființat un Comitet de Plăți, acesta având rol consultativ (membrii lui nefiind remunerați) și care va sprijini CA al BNR în monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată din România. Periodic, datele vor fi transmise la Banca Centrală Europeană, instituție care a și solicitat înființarea acestei structuri.

Banca Nationala a Romaniei - BNRFoto: Hotnews

Potrivit Băncii Centrale, obiectivele Comitetului sunt următoarele:

  • identificarea măsurilor necesare pentru consolidarea pieței plăților de retail și dezvoltarea unei piețe integrate a plăților;
  • formularea de propuneri de măsuri în vederea sprijinirii dezvoltării pieței plăților, inclusiv pentru creșterea gradului de siguranță al plăților și menținerea încrederii utilizatorilor în instrumentele și serviciile de plată;
  • monitorizarea progreselor tehnologice și a evoluției pieței în domeniul serviciilor de plată la nivel național;
  • stabilirea de strategii în domeniul plăților cu luarea în considerare a impactului reglementărilor europene, internaționale și naționale în materie de plăți la nivelul pieței plăților din România;
  • identificarea barierelor care limitează creșterea gradului de incluziune financiară, din perspectiva serviciilor de plată, a instrumentelor utilizate și a costurilor aferente acestora;
  • facilitarea unei strânse cooperări între părțile implicate în furnizarea de servicii și instrumente de plată.

În funcție de subiectele dezbătute, la ședințele Comitetului pot fi invitați reprezentanți ai prestatorilor de servicii de plată din România, inclusiv ai companiilor de tip FinTech și ai mediului de afaceri, autorități ale administrației publice centrale, precum și alte entități cu atribuții relevante în domeniul plăților.