În Monitorul Oficial de joi, 26.05.2022, a fost publicat OpANAF nr. 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a unor obligații fiscale. Procedura se adresează în principal organelor fiscale, însă amintim faptul că pentru contribuabilii ce au sume de restituit de la buget ca urmare a amnistiei, aceștia trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, explică Adrian Bența, consultant fiscal.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Prin art. I din Legea nr. 72/2022 s-a acordat o amnistie fiscală pentru situațiile în care sumele acordate drept diurnă au fost reclasificate în venituri de natură salarială de către echipele de inspecție.

Perioada acoperită de lege este 1 iulie 2015 și până în data de 3 aprilie 2022, data de intrare în vigoare a legii, ocazie cu care se adoptă noi proceduri privind impozitarea diurnei.

Sunt posibile următoarele trei situații, spune Bența:

  • Dacă nu au fost efectuate inspecții pentru perioada amintită asupra diurnei, acestea nu vor mai avea loc;
  • Dacă au fost efectuate inspecții și s-au emis decizii de impunere fără ca sumele să fie plătite de contribuabil, atunci deciziile de impunere se anulează;
  • Dacă au fost emise decizii de impunere cu privire la reclasificarea diurnei în perioada amintită, iar contribuabilul a achitat respectivele sume, deciziile de impunere se anulează, iar contribuabilul are dreptul la restituirea sumelor achitate.

Foarte important: în situația în care contribuabilul are dreptul la restituirea sumelor, restituirea nu se realizează din oficiu, ci doar la cererea contribuabilului. Dreptul la restituire este garantat contribuabilului în termenul general de prescripție de 5 ani începând cu data de 3 aprilie 2022.

OpANAF nr. 1000/2022 se adresează în principal organului fiscal și reglementează procedura efectivă de aplicare a art. I din Legea nr. 72/2022. Procedura stabilește modul în care vor fi întocmite listele cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării, procedura de emitere a deciziei de anulare a obligațiilor fiscale și formularul deciziei de anulare a obligațiilor fiscale.

Procedura este personalizată și pentru restituirea sumelor cuvenite contribuabilului ce au fost stinse total sau parțial.