Joi s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul președintelui ANAF nr. 1090/2022 privind aprobarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice la distanță între organul fiscal si persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. Este o procedură îmbunătățită ce se aplică și pentru petiții sau reclamații.

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

Comunicarea se realizează prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual“ (SPV).

Prin SPV se comunică actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central. Documentele se semnează de către Ministerul Finanţelor cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat obţinut de Ministerul Finanţelor.

Și persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin SPV.

Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV:

  • declaraţii fiscale, declaraţii de înregistrare fiscală şi alte declaraţii întocmite potrivit legii;
  • cereri adresate organului fiscal central (cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea);
  • acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal central în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
  • documente, acte sau fişiere emise de organul fiscal central la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entităţi fără personalitate juridică;
  • registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
  • informaţii referitoare la evidenţa fiscală a creanţelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;
  • informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394;
  • informaţii referitoare la efectuarea de plăţi potrivit art. 163 din Codul de procedură fiscală;
  • informaţii şi documente specifice sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Documentele specifice şi informaţiile comunicate prin SPV se păstrează între 60 și 100 de zile, iar la expirarea termenului de păstrare documentele se retrag din SPV şi se arhivează în arhiva electronică.

Contribuabilii pot efectua plăţi în sistem online pentru tipurile de creanţe fiscale stabilite prin OMFP nr. 2809/2020 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.

Prin SPV utilizatorii au la dispoziţie și serviciul „Buletinul informativ“ prin care se oferă informaţii publice cu caracter financiar sau fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale, precum şi a altor informaţii publice.

Utilizatorii serviciului „Buletinul informativ“ trebuie să opteze pentru categoriile de informaţii pe care le solicită. Ca urmare a opţiunii exercitate, ANAF furnizează informaţiile publice solicitate, acestea fiind valabile la data punerii la dispoziţia utilizatorilor.

Informaţiile transmise prin serviciul „Buletinul informativ“ au caracter informativ, nu înlocuiesc obligaţia utilizatorului privind cunoaşterea şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi nu generează alte drepturi şi obligaţii decât cele prevăzute de legislaţia fiscală.