Ordonanța privind creșterea taxelor, adoptată de Guvern vineri, are și măsuri care intră în vigoare de luni – 18 iulie, pe lângă cele care au termen de 1 august și 1 ianuarie 2023. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o analiză a OG 16/2022.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Prevederi ce intră în vigoare în data de 18 iulie 2022

1) Dividendele încasate de o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau orice altă persoană juridică aflată sub incidența legislației române, reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit când acestea provin de la o societate mamă înmatriculată într-un alt stat membru, iar persoana juridică română deține minim 10% din capitalul social al societății mamă, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, calculați la data plății dividendului.

Noutatea constă în extinderea scutirii la impozit pe dividend către orice persoană juridică română, cum ar fi asociațiile și fundațiile. În același timp, se reiterează faptul că persoana juridică română trebuie să fie plătitoare de impozit pe profit.

2) Ca și regulă generală, pentru dividendele distribuite, dar neplătite până la finele anului, de către o societate fiică către o societate mamă, sau între orice alte persoane juridice române plătitoare de impozit pe profit, scadența impozitului pe dividende este data de 25 ianuarie din anul următor.

Prin excepție și cu caracter de noutate, nu se datorează impozitul dacă la finele anului se îndeplinește condiția ca persoana juridică beneficiară a dividendelor să dețină minim 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice plătitoare de dividende, pe o perioadă neîntreruptă pe o perioadă de 1 an.

3) La determinarea ponderii cifrei de afaceri de 80% din activitatea de construcții, se modifică datele la care ne raportăm când determinăm acest indicator.

Cifra de afaceri din construcții se ia în considerare doar pentru activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile desfășurate pe teritoriul României, cât și cele din afara României.

De exemplu, societatea realizează venituri din construcții realizate fizic în România în valoare de 800 lei, și vânzări materiale de construcții 200 lei. Ponderea cifrei de afaceri aferentă construcțiilor este de 80% (800/1000). Dacă aceeași societate realizează în aceeași perioadă și activități în străinătate tot de construcții montaj de 100 lei, ponderea cifrei de afaceri este de 72,72% (800/1100). În această ultimă situație nu mai beneficiază de facilități fiscale.

4) Pentru angajatorii din domeniul construcțiilor, ponderea cifrei de afaceri de 80% din construcții în total cifră de afaceri se calculează ținând cont doar de veniturile realizate în anul curent.

Pentru angajatorii noi înființați, se iau în considerare veniturile de la data înființării până la finele lunii la care se calculează salariile, iar pentru angajatorii deja existenți la data de 01 ianuarie, se iau în considerare veniturile de la 01 ianuarie până la finele lunii pentru care se calculează salariile.

Noutatea constă în faptul că se elimină aplicarea facilității salariale în anul curent doar pentru că în anul anterior s-a realizat o cifră de afaceri din construcții în procent mai mare de 80%.

5) Și pentru angajatorii în domeniul agriculturii sau industriei alimentare, ponderea de 80% din cifra de afaceri ce permite acordarea de facilități fiscale, ține cont de veniturile realizate în anul curent, de la 01 ianuarie sau data înregistrării până la luna în care se aplică scutirea. Nu se va ține cont de cifra de afaceri realizată în anul precedent.

6) Se extind categoriile de venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice, reprezentând indemnizațiile pentru îngrijirea bolnavului cu afecțiune oncologică.

7) Nu vor fi considerate venituri de natură salarială cheltuielile cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea altor persoane (pe lângă salariații existenți), ce realizează venituri de natură salarială cum ar fi cenzori, administratori etc.

8) Instrucțiunile de completare a declarației 112 vor fi adoptate prin ordin comun al ANAF, Casei de sănătate, Casei de pensii și ANOFM. Până acum, acestea erau aprobate prin ordin comun al Ministerului Finanțelor cu Ministerul Sănătății și al muncii și protecției sociale.

9) Se reformulează mai exact că persoanele fizice nerezidente, când îndeplinesc condiția de rezidență fiscală de prezență în România mai mult de 183 zile, plătesc impozit pe venit în România pentru veniturile din străinătate.

10) Se reiterează faptul că beneficiază de scutire la plata contribuției de sănătate copii cu vârsta de până la 18 ani, elevii cu vârsta de până la 26 ani și în anumite condiții studenții doctoranzi ce realizează activități didactice. Însă, dacă aceste persoane realizează venituri din salarii, activități independente, agricultură și silvicultură impozitate în sistem real, se datorează contribuție la sănătate pentru aceste venituri, contribuție ce se va calcula după regulile aplicabile fiecărei categorii de venituri.

11) Persoanele fizice ce realizează mai multe categorii de venituri extrasalariale depun Declarația unică privind asigurările sociale de sănătate, dacă veniturile estimate depășesc plafoanele prevăzute în legislație. În ipoteza în care venitul realizat este egal cu venitul estimat deja declarat, nu se va mai depune o Declarație unică pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate.