Inspecția Muncii a mers în control la benzinării din toată țara, în perioada 15-22 iulie, unde a depistat 2.610 neconformități și a aplicat amenzi în valoare de 702.300 lei, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Pompa benzinarie - carburantiFoto: Dreamstime.com

Campania a vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule.

Cele mai frecvente deficiențe constatate:

• lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat și specific;

• documente neactualizate, precum acela privind protecţia împotriva exploziilor și certificatul de examinare „in situ”, pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv;

• neefectuarea verificării periodice a rezistenţei de dispersie a prizelor de împământare;

• lipsa instruirii adecvate în domeniul S.S.M. privind atmosferele explozive;

• lipsa instrucțiunilor privind folosirea surselor de foc deschis (inclusiv prntru fumat) și a indicatoarelor de semnalizare de securitate și a zonelor "Ex", fumatul interzis, etc., precum și a marcajelor căilor de acces si de circulaţie;

• neacordarea echipamentului de protecţie corespunzător, din materiale care nu pot produce descărcări electrostratice, dar și neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare de către lucrători;

• depozitare necorespunzătoare a materialelor inflamabile și buteliile fără gardă de protecţie nedemontabilă, manipulate manual, care nu prezentau capacul de protecţie montat prin infiletare, operatori GPL neautorizaţi și lipsa autorizației ISCIR la stația GPL.

În domeniul relațiilor de muncă, deficienţele cele mai frecvente sunt:

• nerespectarea dispoziţiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă;

• necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă;

• nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală;

• neevidenţierea reală, în documentele de evidenţă a timpului de muncă, a numărului de ore efectiv lucrate de către salariaţi;

• nerespectarea obligației legale de a ține evidența timpului de muncă la locul de muncă;

• neevidențierea în documentele de prezență a orei de începere, respectiv de terminare a programului de muncă;

• inexistența copiei contractului individual de muncă la locul de muncă;

• neevidențierea, în contractul individual de muncă, a programului inegal și nerespectarea dispoziţiilor legale privind registrul general de evidență a salariaților.

Pentru neconformitățile depistate în cadrul campaniei de control efectuate, inspectorii de muncă au aplicat 1171 de sancțiuni, din care 1009 avertismente și 162 amenzi, în valoare totală de 702.300 lei.

Sursă foto: DreamStime.com