Marii contribuabili sunt obligați să completeze și depună Declarația 406 (SAF-T) de la 1 iulie. Între timp, ANAF a pregătit un proiect prin care unele categorii de contribuabili sunt exceptate de la depunere.

ANAF - FiscFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Este vorba despre persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii, sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea declarației D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informații.

Proiect modificare ordin depunere D406 (SAF-T) - click pentru a deschide

În rest, obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel (luați în considerare că pe lângă termenele de mai jos există o perioadă grație de 6 luni):

  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;
  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
  • pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
  • contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
  • contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022;
  • pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.

Ce contribuabili trebuie să depună fișierul standard de audit (SAF-T)

Următoarele categorii de contribuabili au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declaraţiei informative D406:

- regiile autonome;

- institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

- societăţile pe acţiuni (S.A.);

- societăţile în comandită pe acţiuni (SCA);

- societăţile în comandită simplă (SCS);

- societăţile în nume colectiv (SNC);

- societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.);

- societăţile/companiile naţionale;

- organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti (OC1);

- organizaţiile cooperatiste de consum (OC2);

- organizaţiile cooperatiste de credit (OC3);

- unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;

- persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

- asociaţiile cu scop patrimonial;

- asociaţiile/persoanele fără scop patrimonial;

- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;

- societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe);

Ce contribuabili NU trebuie să depună formularul 406

Următoarele categorii de contribuabili nu au obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T):

- persoanele fizice autorizate (PFA);

- întreprinderile individuale (II);

- întreprinderile familiale (IF);

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi cu scop lucrativ (PFL);

- asociaţiile familiale (ASF);

- societăţile profesionale de avocaţi cu răspundere limitată (SPAR) şi cabinetele individuale de avocat;

- societăţile profesionale notariale şi birourile individuale notariale;

- cabinetele medicale individuale (CMI);

- societăţile profesionale practicieni în insolvenţă (SPI);

- întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL);

- instituţiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanţare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate;

- autorităţile administrative, indiferent de sursa lor de finanţare.

Pe lângă astea, se va mai adăuga următoarea categorie (după ce ordinul apare în Monitorul oficial): persoanele juridice care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii, sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în situația în care prin depunerea declarației D406 (SAF-T) ar furniza astfel de informații.