Consiliul Fiscal apreciază, având în vedere măsurile de politică fiscal bugetară nou-adoptate sau anunțate și aglomerarea de cheltuieli bugetare în partea a doua a anului, că ținta de deficit pentru anul 2022, în pofida execuției bugetare din primul semestru, este dificil de atins, fiind mai probabilă plasarea deficitului bugetar potrivit metodologiei cash în intervalul 6,3-6,8% din PIB și a celui potrivit metodologiei europene în intervalul 6,6-6,9%, se arată într-un raport al instituției.

BugetFoto: DreamsTime
  • Bugetul pe anul 2022 a avut în vedere o țintă de deficit de 5,9% din PIB, potrivit metodologiei cash, respectiv de 6,2% din PIB, potrivit metodologiei europene

CF și-a revizuit favorabil evaluările privind deficitul bugetar pentru anul în curs comparativ cu cele de la momentul Opiniei asupra proiectului de buget. Această reevaluare este atribuibilă în special majorării semnificative a proiecției PIB nominal pentru anul în curs care este de natură să conducă la venituri suplimentare importante.

  • Având în vedere nivelul ridicat al inflației și, implicit, al deflatorului, creșterea PIB nominal în 2022 ar putea apare ca fiind subestimată.
  • O asemenea evoluție ar putea conduce, în condițiile unei dinamici mai alerte a economiei, și a unei reflectări a acesteia în taxe și impozite, la înregistrarea unor venituri bugetare mai ridicate.

„Este nevoie de măsuri ferme de consolidare fiscal/bugetară în perioada care vine, în anii următori, care să permită României menținerea accesului la finanțare (internă și externă) la costuri care să nu copleșească bugetul public”, spune instituția.

Aceste măsuri pot fi aplicate prin prisma unei corecții macroeconomice graduale, care să aibă în vedere contextul internațional foarte complicat, întărirea politicilor monetare în lume, implicații nefaste ale războiului din Ucraina.

CF subliniază că ajustarea macroeconomică, consolidarea fiscală, au nevoie de o creștere semnificativă a veniturilor fiscale, care sunt la un nivel inadmisibil de jos în raport cu nevoile României și comparativ cu repere UE.

"În acest sens, este necesară eliminarea exceptărilor și portițelor din legislația actuală, precum și creșterea eficienței colectării prin descurajarea optimizărilor fiscale și reducerea evaziunii", menționează sursa citată.

Trebuie avut în vedere că asemenea măsuri, spune Consiliul Fiscal, au un impact distribuțional semnificativ, astfel că implementarea lor se poate confrunta cu dificultăți, cu opoziția unor grupuri de interese. Și totuși, interesul de ansamblu al economiei, al societății, trebuie să primeze și să prevaleze.

  • Resursele europene (PNRR și CFM - Cadrul Financiar Multianual) sunt o pârghie vitală, singura cu acțiune contra-ciclică în condițiile actuale; ele pot impulsiona reforme structurale, ajuta tranziția energetică și ameliora competitivitatea economiei autohtone.

Sursă foto: DreamStime.com