La 31 iulie 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României erau de 42,76 miliarde de euro față de 42,03 miliarde la 30 iunie 2022, potrivit unui anunț făcut luni de BNR.

Lingouri si monede de aurFoto: Hotnews

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.315 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 2.580 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.751 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2022 au fost de 48.519 milioane euro, faţă de 47.823 milioane euro la 30 iunie 2022.

Plăţile scadente în luna august 2022 în contul datoriei publice denominate în valută însumează circa 172 milioane euro

Rezervele internaționale ale României au un rol-cheie în atenuarea creșterii volatilității pieței valutare, prin aceasta contribuind la asigurarea condițiilor pentru atingerea de către banca centrală, prin politicile sale specifice, a obiectivelor referitoare la stabilitatea prețurilor și la stabilitatea financiară. Rezervele internaționale sunt constituite din active lichide, tranzacționabile pe piețele internaționale, astfel că un volum adecvat al acestora conferă o credibilitate sporită în capacitatea autorităților de a gestiona situații de criză și, dată fiind calitatea politicilor economice, contribuie la ameliorarea costurilor asociate împrumuturilor externe ale statului.

Țările emergente cu acces la piețele de capital la costuri rezonabile, cum este și cazul României, folosesc de regulă rezervele valutare – parte a rezervelor internaționale – în scop preventiv, pentru combaterea riscurilor ce derivă dintr-o eventuală deteriorare a soldului contului curent. În economiile cu regim de curs de schimb de tip flotare controlată, un factor care joacă un rol important în stabilirea nivelului optim al rezervelor valutare îl constituie volatilitatea monedei locale, în special în momentele de turbulențe pe piețele financiare.

BNR urmărește în primul rând lichiditatea și siguranța, iar în subsidiar obținerea de profit, administrarea rezervelor internaționale fiind efectuată în condiții de apetit redus față de risc. Astfel, maximizarea valorii rezervelor internaționale are loc în condițiile respectării unor limite de risc prudente, care asigură disponibilitatea permanentă a acestora pentru utilizare în caz de necesitate.