Fiscul dorește să modifice perioada de grație pentru raportarea SAF-T (Declarația 406), conform unui proiect al instituției.

ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Proiect prelungire perioada gratie SAF-T - click pentru a deschide

Conform sursei citate, având în vedere complexitatea acestui tip de declarație, respectiv eventualele impedimente de natură tehnică care pot să intervină în generarea acestei declarații, ținând cont de faptul că, contribuabilii utilizează softuri specifice de contabilitate, care au capabilități diferite și care pot fi adaptate mai simplu sau mai complicat la noua cerință, precum și planuri de conturi diferite, reglementate de diverse instituții (BNR, ASF) se propune majorarea perioadei de grație, deja acordată, cu 6 luni, astfel:

  • pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T: 12 luni pentru prima raportare, respectiv 11 luni pentru a doua, 10 pentru a treia și 9 luni pentru a patra. De asemenea, 8 luni pentru a cincea, 7 luni pentru a șasea, 6 luni pentru a șaptea, 5 luni pentru a opta, 4 luni pentru a noua, 3 luni pentru a zecea, 2 luni pentru a unsprezecea;
  • pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a SAF-T: 9 luni pentru prima raportare, respectiv 6 luni pentru a doua raportare și 3 luni pentru a treia raportare.

Perioada de grație se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligația de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Termenele privind obligația de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 (la care se adaugă respectiva perioadă de gratie) sunt:

  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;
  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;
  • pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii;
  • pentru contribuabilii care nu sunt încadraţi la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiţi generic contribuabili mici, şi care îşi păstrează această încadrare şi după data de 1 ianuarie 2022, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mici;
  • contribuabilii nerezidenţi înregistraţi doar în scop de TVA în România au obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
  • contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadraţi în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 începând cu data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcţie de categoria în care au fost încadraţi începând cu 1 ianuarie 2022;
  • pentru contribuabilii nou-înregistraţi/încadraţi după data de referinţă pentru fiecare categorie în parte, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declaraţiei informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinţă pentru categoria în care au fost înregistraţi/încadraţi.