Notarii publici nu au nicio competență în ceea ce privește determinarea valorii impozabile a clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, susține Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, într-un comunicat, din care reiese că nu-și asumă responsabilitatea pentru datele ce vor fi folosite de anul viitor la calcularea impozitelor pe proprietate.

Locuințe din CapitalăFoto: DreamsTime

“Conform Ordonanței nr.16/15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial nr.716/15 iulie 2022, valoarea impozabilă a clădirilor și terenurilor acoperite de acestea va fi preluată din Studiile de Piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România”, spune UNNPR.

În mod eronat, afirmă UNNPR, aceste Studii de Piață au fost menționate în mass-media sub titulatura de „grile notariale”, „grilele notarilor” etc.

“Facem precizarea că modalitatea de întocmire a Studiilor de Piață este prevăzută la art. 111 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căreia: “Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață întocmite de experți evaluatori autorizați în condițiile legii, care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, și le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul A.N.A.F.”, spune UNNPR.

Potrivit notarilor, întreaga responsabilitate pentru realizarea și conținutul Studiilor de Piață revine exclusiv evaluatorilor autorizați care le-au întocmit ca urmare a solicitării făcute de către Camerele notarilor publici, în condițiile legii, acestea din urmă neavând nici o implicare în procedura de elaborare a Studiilor de Piață.

Studiile de Piață sunt informații publice care se regăsesc pe site-ul: www.unnpr.ro și sunt realizate exclusiv pentru calculul impozitului pe venitul obținut de persoanele fizice din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal.

FMI nu a recomandat folosirea studiilor notarilor

Într-un material publicat pe site-ul său, Adrian Vascu, senior partner Veridio și fost președinte ANEVAR, spune că în raportul FMI din 29 iunie 2022 privind impozitele locale din România nu s-a recomandat utilizarea „grilei notarilor”, adică ceea ce numește UNNPR „Studii de Piață”.

„Ce se recomanda si consider ca înca este timp pentru ajustările necesare:

Extinderea utilizării „valorii de piata” atât pentru proprietățile rezidențiale cât și pentru cele nerezidențiale.

Combinarea terenurilor și clădirilor rezidențiale și nerezidențiale aflate în aceeași proprietate, într-o singură unitate de proprietate.

În ceea ce privește proprietățile nerezidențiale, terenul și clădirile construite pe teren ar trebui evaluate la valoarea de piață constituind o singură unitate imobiliară.

Evaluările proprietăților nerezidențiale ar trebui efectuate la aceeași dată de evaluare.

Să se efectueze studii analitice pentru a calibra mai bine la piață tabelele de valori și coeficienții de ajustare conținuți în Codul fiscal”, spune Adrian Vascu.

Ideile de mai sus se referă la a elimina sistemul actual de impozitare separată a clădirilor și a terenului, fără de care nu se poate vorbi de o valoare de piață.

Data evaluării la clădirile nerezidențiale să fie „aceeași” adică, de exemplu 31 decembrie 2022.

Calibrarea tabelelor cu valori, se referă la tabelul din art 457 CF (inainte de OG16) care odată ajustat poate răspunde cerințelor unor valori de piață.

Citește întregul material al lui Adrian Vascu.

Într-o postare pe Facebook, Vascu afirmă că notiunea de grila a notarilor, incetatenită în spatiul public, se regăsește inclusiv pe siteuri oficiale din România. (http://anrp.gov.ro/comisia-nationala-pentru-compensarea-imobilelor/2935-grilele-notariale-2020.html)

De asemenea, spune el:

- niciodata pana in anul acesta, nu a existat obligatia legala ca aceste documente sa fie elaborate de catre evaluatorii autorizati.

- aceasta obligatie care reiese din articolul 111 CF citat mai jos, provine din toamna anului 2021, cand articolul a fost modificat in parlament fara ca evaluatorii autorizati sa aiba cunostinta de aceasta modificare. Din documentele de la senat rezulta clar numele persoanei reprezentand notarii publici care a participat la aceasta modificare netransparenta.

- pe cale de consecinta responsabilitatea evaluatorilor intra in vigoare de la urmatoarele studii de piata.

- tot pana in decembrie 2021 incepand cu 1 ianuarie 2016 aceste documente nu se utilizau pentru calculul impozitului pe venitul obținut de persoanele fizice din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal. Tot in decembrie 2021 s-a facut si aceasta modificare. Pana atunci se utilizau exclusiv in alte scopuri.

Sursă foto: DreamStime.com