Structura rambursărilor de rate de capital şi a refinanțărilor de titluri de stat indică o acumulare a rambursărilor în următorii 5 ani, cu tendința de diminuare a riscului de refinanțare pe termen mediu și lung, se arată într-un raport al Ministerului Finanțelor.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Potrivit acestuia, concentrarea rambursărilor în primii 5 ani se observă mai ales la nivelul datoriei interne reflectând preferința investitorilor pentru titluri de stat cu maturitatea medie rămasă de până la 5 ani.

“Pentru administrarea acestui risc se are în vedere continuarea politicii de construire a unor serii lichide de obligațiuni de tip benchmark, până la cca 2,5 miliarde echivalent euro pentru fiecare serie de titluri de stat, pe segmentul maturităților medii și lungi, corelat cu utilizarea operațiunilor de administrare a pasivelor (buyback și bond-exchange), măsuri care vor sprijini consolidarea și extinderea curbei randamentelor în lei și vor asigura diminuarea expunerii portofoliului de datorie la riscul de refinanțare și de lichiditate, dar și posibilitatea realizării în avans a refinanțărilor pentru necesitățile de finanțare din anii următori de pe piața internă, în măsura în care condițiile de piață o permit”, spune instituția.

  • Așteptările privind cererea de titluri de stat pe parcursul anului 2022 și pe termen mediu sunt influențate de conjunctura economică globală extrem de complicată atât ca urmare a procesului de redresare post-COVID, cât și urmare a crizei geopolitice generată de conflictul din Ucraina care a alimentat creșterea costurilor combustibililor și materiilor prime, perturbări în lanțurile logistice de aprovizionare, precum și cresterea inflației.
  • Menținerea unui climat dificil la nivel geopolitic poate amplifica incertitudinile în rândul investitorilor și poate genera fluctuații semnificative în cererea de titluri de stat din partea acestora, într-un mediu economic global caracterizat prin rate de dobândă în creștere și condiții volatile de piață.

“De exemplu, în anul 2021, au fost scadente titluri de stat în valoare de totala de cca. 48 miliarde lei. Refinanţarea acestor obligaţii ar fi putut reprezenta o provocare în procesul de finanţare de pe piaţa internă, în condițiile în care băncile comerciale, care sunt încă cel mai important segment investițional pentru titlurile de stat (deținând aprox 51,2% din valoarea nominala a titlurilor de stat, nivel în creștere față de anul 2020) ar fi apelat la alte plasamente ale resurselor disponibile”, conform MF.

Cum arată randamentele obligațiunilor pe 5 ani

Ministerul Finanțelor a realizat și un grafic care ne arată cum arată randamentele obligațiunilor pe 5 ani.

În privința datoriei externe, spune Ministerul, riscul de refinanţare este redus, ca urmare a structurii de rambursare a împrumuturilor contractate de la instituţiile financiare internaţionale și de la Uniunea Europeană, (într-o singură tranșă, cu scadențe lungi și foarte lungi), dar şi ca urmare a extinderii maturităţii medii rămase pentru portofoliul de datorie publică externă ca urmare a emiterii de euroobligațiuni cu maturităţi lungi şi foarte lungi (de până la 30 de ani).

Vezi întregul document al Ministerului Finanțelor.