Programele StudentInvest și Family Start nu funcționează la aproape două luni de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, deși autoritățile s-au lăudat cu aceste măsuri în urmă cu ceva timp înainte de adoptare. Prin aceste programe, se oferă credite pentru nuntă, naștere, mașini cu 7 locuri, laptopuri, tablete, chirie și altele.

CasatorieFoto: DreamsTime

Motivul este simplu: deși Ministerul Finanțelor și Ministerul Familiei aveau termen de 30 de zile de emitere a unui ordin comun privind normele de aplicare, acesta nu a apărut.

În curând se fac 2 luni.

Acest lucru ne-a fost confirmat și de Fondul Român de Contragarantare (FRC) care trebuie să implementeze programele: (…) la acest moment, pentru operationalizarea acestora, se așteaptă emiterea Ordinului comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Ulterior publicării Ordinului, etapa următoare a implementării va fi încheierea convențiilor între Fondul Român de Contragarantare și instituțiile de credit.

Deci, mai durează. Prin urmare, plafoanele de 250 milioane lei, pentru fiecare program în parte, posibil să nu fie acoperite anul acesta.

Family Start: credite de până la 75.000 lei

Prin programul Family Start se facilitează accesul la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și care au venituri de până la maximum 7.500 de lei net per familie, luându-se în calcul veniturile ambilor soţi sau parteneri de viaţă.

Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției.

Care vor fi costurile creditului FamilyStart

• dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 5,5%

• comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare

• comisionul de gestiune a garanţiei este de 0,4% anual

Singurele cheltuieli suportate de Ministerul Familiei sunt cele privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor.

Lista de cheltuieli pe care o acceptă programul FamilyStart

• costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de familie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000; solicitarea decontării se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

• decontarea cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

• plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, pictură;

• achiziția de către tinerii căsătoriţi a echipamentelor necesare în procesul de tranziție digitală: laptopuri, calculatoare, tablete;

• avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri;

• plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor;

• plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate;

• plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

• achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

• plata chiriei maximum 300 euro/lună (la cursul BNR din ziua plății);

• parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

• costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

StudentInvest: credite de până la 50.000 lei

StudentInvest se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 31 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ superior autorizat de către Ministerul Educației.

Costurile la StudentInvest

Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea dobânzilor şi a cheltuielilor adiacente creditului.

• dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 5,5%

• comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare

• comisionul de gestiune a garanţiei este de 0,4% anual

În acest caz, plăţile de dobândă pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi suportate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de grație, iar beneficiarul va trebui să stabilească de comun acord cu finanţatorul o perioadă de graţie, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

Cei care nu plătesc la scadenţă ratele creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând dobânzi, comisioane şi speze bancare, se recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

IMPORTANT: Pentru acordarea creditului, beneficiarul va fi însoţit de cel puţin un codebitor, dacă nu este angajat.

Pentru tinerii care se angajează în termen de 4 luni de la finalizarea studiilor de licență, angajatorul depune lunar la Agenția Națională de Administrare Fiscală documentația necesară în vederea scutirii de la plata impozitului pe salariu, în limita a maximum 500 lei/lună, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data angajării, iar tinerii deja angajați beneficiază de scutirea plații impozitului pe salariu din prima luna după promovarea examenului de licență.

Cheltuielile eligibile la StudentInvest

Se consideră cheltuieli eligibile:

• taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;

• plata cărţilor, rechizitelor;

• costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

• taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

• achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

• plata chiriei, în cuantum de maximum 300 euro/lună, la cursul BNR din ziua plății;

• plata locurilor de cazare în căminele studențești;

• parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

• cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

• decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, pictură;

• costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

Sursă foto: DreamStime.com