Tatăl copilului nou-născut ce are calitate de angajat beneficiază de un concediu paternal de 10 zile lucrătoare, practic s-a extins cu 5 zile, conform OUG 117/2022. Potrivit consultantului fiscal Adrian Bența, acest act normativ își dorește să asigure participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut cu scopul concilierii vieții profesionale cu viața de familie.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

HotNews.ro a scris despre acest lucru de când s-a aflat în varianta de proiect.

“Pe lângă persoanele angajate în baza unui raport de muncă sau de serviciu, au dreptul la concediu paternal și persoanele ce realizează activitățile în baza unor acte juridice ce permit desfășurarea muncii, cum sunt convențiile de muncă în cadrul cooperativelor, contractele de mandat în cadrul societăților pe acțiuni, contractele de activitate sportivă sau contractele de management încheiate conform legislației enumerate punctual în prezenta ordonanță”, spune Bența.

Indemnizația pentru concediul paternal este suportată de angajator și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Perioada concediului paternal constituie vechime în câmpul muncii.

Tatăl ce are calitate de militar în termen are dreptul la o permisie de 10 zile lucrătoare acordate la nașterea propriului copil în condițiile din prezenta ordonanță.

În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut și atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare.

Angajatorul are obligația de a aproba concediul paternal și de a informa angajații cu privire la acest drept legal. Se interzice angajatorului să dispună încetarea rapoartelor de muncă în perioada în care lucrătorul se află în concediu paternal.

Pentru nerespectarea prezentelor dispoziții legale legiuitorul dispune și sancțiuni contravenționale.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe Guvernul are obligația să adopte normele metodologice de aplicare.