Firmele ar putea fi înființate online la Registrul Comerțului, conform unui proiect de ordin al Ministerului Justiției. Practic, este vorba despre aplicarea Legii 265/2022.

Oficial National al Registrului Comertului (ONRC)Foto: AGERPRES

Proiect Ordin privind înființarea online a firmelor - click pentru a deschide

Formular tip act constitutiv

Cerere înregistrare persoane fizice autorizate (PFA), întreprindere individuală și întreprindere familială

Alte documente le găsiți pe site-ul Ministerului Justiției

Legea, în ansamblul său, intră în vigoare la 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial (adică la final de noiembrie), însă prevederile ce stabilesc măsurile necesare aplicării au intrat în vigoare în termenul general de 3 zile de la data publicării, potrivit dispozițiilor art.141 alin.(1) din Legea nr.265/2022.

Prin Ordin se stabilesc:

• formatul cererii de înregistrare în registrul comerțului;

• formatul, elementele de siguranţă şi structura certificatului de înregistrare, în format letric şi electronic

• modelul declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi modelul certificatului constatator care atestă că s-au înregistrat declarația prevăzută şi datele din aceasta;

• formatul formularului-tip de act constitutiv care se folosește în procedura de constituire online (sau care poate fi folosit ca model de act constitutiv în cazul transmiterii cererii de înregistrare prin corespondență, inclusiv electronică, sau în cazul depunerii acesteia la sediul oficiului național al registrului comerțului).