Guvernul ar putea adopta miercuri un proiect de ordonanță care prevede că Fiscul va putea publica o “listă albă” a contribuabililor fără datorii la stat, după ce acesta a primit aviz favorabil în Consiliul Economic și Social.

HotNews.roFoto: Hotnews

Denumirea de „listă albă” dată chiar de reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Mihai Brăgaru, șef serviciu la Ministerul Finanțelor, a declarat în cadrul ședinței CES că proiectul prevede mai multe modificări, printre care:

1. „Publicarea listei contribuabililor care nu au obligații restante la bugetul general consolidat. Se aduc în atenția opiniei publice contribuabilii, persoane juridice, care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și nu figurează cu obligații restante.

• Așa-numita listă albă, în contrapartidă cu lista neagră - a celor care datorează obligații fiscale

2. Proiectul reglementează și obligația organului fiscal, în special a inspectorilor antifraudă, de a analiza punctul de vedere al contribuabilului ori de câte ori se prezintă o asemenea opinie la procesul verbal control, urmând ca respectivul document să fie eventual revizuit sau controlul să fie efectuat din nou.

3. S-a propus încetarea inspecției fiscale în situația în care au fost sesizate organele jurdiciare în legătură cu anumite constatări care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, urmând ca în situația în care se dispune renunțarea la urmărirea penală sau clasarea cauzei, inspecția să se reia dacă se apreciază necesar”.

Despre acest proiect, HotNews.ro a scris și zilele trecute. Mihai Brăgaru nu a menționat toate modificările, din lipsă de timp. Mai sunt unele importante pe care le menționăm mai jos.

4. Durata inspecției fiscale la nerezidenți: 180 zile

Se modifică durata de efectuare a inspecției fiscale pentru contribuabilii nerezidenți, adică durata maximă de efectuare a inspecției fiscale să fie de 180 de zile, similar cu durata prevăzută pentru contribuabilii mari sau contribuabilii care au sedii secundare.

Această modificare are în vedere eliminarea problemelor rezultate din activitatea organului de inspecție fiscală.

5. Taxele vamale, accizele și TVA, excluse de la acordarea eșalonării la plată

Proiectul prevede excluderea de la acordarea eșalonarii la plată a taxelor vamale, accizelor și taxei pe valoarea adăugată.

Practic, după ce va fi adoptată și publicată în Monitorul oficial, pe lângă ajutoarele de stat de recuperat și fondurile europene, nu nu vor mai intra sub incidența eșalonării la plată taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care competența de administrare revine Autorității Vamale Române, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite.

În ceea ce privește taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată care se află în administrarea Autorității Vamale Române, deși aceasta are calitatea de organ fiscal central, pentru aceste obligații nu se acordă eșalonare nici în cazul în care se transmit la ANAF în vederea recuperării.

6. Se reglementează acele situaţii în care valorificarea bunurilor se face de debitor la o valoare mai mică decât cea stabilită prin raportul de evaluare, dar care asigură recuperarea integrală a creanţei fiscale, inclusiv a accesoriilor si cheltuielilor de executare.

În aceste cazuri este realizat scopul executării silite, creanţa fiind recuperată în totalitate, astfel încât un eventual dezacord al organului de executare ar fi lipsit de interes. Dat fiind că vânzarea se face chiar de debitor, este asigurată şi respectarea intereselor acestuia.

7. Se propune introducerea unui nou punct care să reglementeze posibilitatea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale restante.

8. Se propune restituirea taxei pentru emiterea soluție fiscale individuale anticipate în cazul în care contribuabilul /plătitorul solicită din proprie inițiativă, oricând în primele 15 zile de la depunerea cererii, termen alocat analizei prealabile.

De asemenea, taxa se restituie și în cazul în care cererea nu a fost luată în considerare de organul fiscal competent, la finalizarea analiza prealabile, și contribuabilul/plătitorul notificat despre acest fapt, optează pentru renunțarea la cerere și solicită restituirea taxei.

Tot în acest sens, se includere categoria contribuabililor nerezidenți pentru care taxa de emitere este de 5.000 de euro. (Acești contribuabili nu au beneficiat până în prezent de instrumentul soluției fiscale individuale anticipat și era necesară o clarificare cu privire la categoria de taxa de emitere aplicabilă).

Pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori, taxa va fi de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării plății.

De asemenea, contribuabilul/plătitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea acordului de preț în avans.

9. Se exceptează de la atribuirea numărului de identificare fiscală a persoanele nerezidente care sunt înregistrate fiscal și care comunică Oficiului Național al Registrului Comerțului informații referitoare la înregistrarea fiscală în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi.

De asemenea, se propune ca după emiterea certificatului de înregistrare fiscală acesta să se păstreze de către organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitului acestuia.

Practic se va abroga un articol întrucât certificatul de înregistrare fiscală nu se va mai comunica de Oficiul Național al Registrului Comerțului.