Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a fost plină de analiști financiari în 2020, conform unui raport al Curții de Conturi.

ONPCSBFoto: ONPCSB

Practic, personalul contractual cu funcții de execuție din cadrul ONPCSB, cu excepția șoferilor și a muncitorilor necalificați (a îngrijitorilor clădiri), a fost încadrat pe funcția de „analist financiar” sau „asistent analist”, indiferent de compartimentul, serviciul și direcția în care și-a desfășurat activitatea, cu toate că obiectivele și atribuțiile postului pentru unele funcții sunt specifice unor alte funcții din sectorul bugetar.

Mai exact, personalul cu funcții de execuție din cadrul Compartimentului audit public intern, Compartimentului resurse umane, Compartimentului financiar-contabil, Compartimentului achiziții publice, Serviciului juridic, Compartimentului structură securitate, Registraturii şi al Arhivei a avut funcția de analist financiar sau de asistent analist.

În acest context, nu în toate fișele de post elaborate la nivelul ONPCSB au fost făcute precizări referitoare la legislația care are incidență asupra atribuțiilor postului.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor, având ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează şi prelucrează informații și sesizează autoritățile abilitate prin lege ori se sesizează din oficiu când ia cunoștință, pe orice cale, despre o tranzacție suspectă, în condițiile legii.